Duurzaamheid

Overview page containing news articles

Duurzaamheid

List of the highlighted articles

Geplaatst op: over 6 years ago

Scheepswerf Pattje wordt gedoogd tot april 2017

De provinciale gedoogbeschikking van het bedrijf Pattje in Waterhuizen liep op 1 januari 2017 af. He...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Kijktip: 'Onzichtbaar Nederland' over verzilting

Onderzoeker Joost Delsman van Deltares vertelt vanavond in het programma ‘Onzichtbaar Nederlan...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Sea Shepherd onderschept Japans harpoenschip

Het patrouilleschip van Sea Shepherd, de Ocean Warrior, heeft donderdagavond een harpoenschip van de...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Wordt 'Berge Stahl' gesloopt op een strand in Azië?

NGO Shipbreaking Platform vreest dat de Berge Stahl, het bulkschip wat onlangs voor de laatste keer ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Lage waterstanden op grote rivieren

Door een lange periode met weinig neerslag is de waterstand van de grote rivieren laag voor de tijd ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Hernieuwd Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt hernieuwd ter inzage van 22 december...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Verbod op varend ontgassen in Noord-Holland in 2017

Een nieuwe stap richting schonere lucht in Noord-Holland. In Noord-Holland geldt vanaf 1 maart 2017 ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Nieuw contract voor HEBO Maritiemservice in haven Rotterdam

HEBO Maritiemservice heeft een nieuw contract ondertekend met het Havenbedrijf Rotterdam als ruiming...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Amsterdamse haven op weg naar grootste zonnepark in de regio

Havenbedrijf Amsterdam wil de energievoorziening in haar gebied vergaand verduurzamen. Daartoe heeft...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Havenbedrijf wil ambitieuzer CO2-reductieplan van IMO

Het Havenbedrijf Rotterdam roept het Europees Parlement op de druk op de Internationale Maritieme Or...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gereed in 2022

Met de ondertekening op 14 december van een akkoord tussen het Rijk, de provincies Overijssel en Fle...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Visquota 2017: meer tong, minder zeebaars

Het gaat goed met de tong in de Noordzee. Nederlandse vissers mogen daarom volgend jaar 15% meer ton...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Shell gaat windpark Borssele 3 & 4 aanleggen

Shell gaat samen met Eneco, Mitsubishi en Van Oord het tweede windpark Borssele 3 en 4 voor de Zeeuw...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Natura 2000-beheerplannen Waddengebied vastgesteld

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Royal HaskoningDHV ontwerpt aanleg van polder voor Singapore

Singapore gaat een polder aanleggen op basis van een ontwerp van Royal HaskoningDHV en lokale partne...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 8 december 2016 tot en met 18 ja...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Kabinet wijst 2 nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet heeft 2 extra gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om 2...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na 40 jaar afscheid

Hoogleraar Gijs van Kuik hield op 7 december zijn afscheidsrede aan de TU Delft. Na 40 jaar actief t...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

'Ocean Warrior' onderweg naar 1e missie tegen walvisjagers

Het nieuwe patrouilleschip ‘Ocean Warrior’ is samen met de ‘Steve Irwin’ ond...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

De Energieagenda die op 7 december door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

BLN-Schuttevaer adviseert Tweede Kamer goederenvervoer

Tijdens de hoorzitting en het rondetafelgesprek van de binnenvaart met de Tweede Kamer commissie voo...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Column van Roel de Graaf, Managing Director van NMT

”Er is meer voor nodig dan alleen een nieuwe norm voor zwaveluitstoot van de IMO om de vervuilende s...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten ‘verbeterd...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Boskalis wint SponsorRing met bijdrage aan The Ocean Cleanup

Boskalis heeft gisteravond de SponsorRing 2016 gewonnen in de categorie ‘Maatschappij’ v...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Rotterdam en Jakarta zetten samenwerking voor 3 jaar voort

Rotterdam en Jakarta wisselen opnieuw drie jaar lang kennis uit over stedelijk waterbeheer en de gev...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago
Geplaatst op: over 6 years ago

Defensie helpt RWS om verspreiding vogelgriep tegen te gaan

Deze week werkten Rijkswaterstaat en Defensie samen om het spreidingsgebied van de vogelgriep in kaa...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 6 years ago