Duurzaamheid

Overview page containing news articles

Duurzaamheid

List of the highlighted articles

Geplaatst op: over 5 years ago

Amsterdamse haven op weg naar grootste zonnepark in de regio

Havenbedrijf Amsterdam wil de energievoorziening in haar gebied vergaand verduurzamen. Daartoe heeft...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Havenbedrijf wil ambitieuzer CO2-reductieplan van IMO

Het Havenbedrijf Rotterdam roept het Europees Parlement op de druk op de Internationale Maritieme Or...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gereed in 2022

Met de ondertekening op 14 december van een akkoord tussen het Rijk, de provincies Overijssel en Fle...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Visquota 2017: meer tong, minder zeebaars

Het gaat goed met de tong in de Noordzee. Nederlandse vissers mogen daarom volgend jaar 15% meer ton...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Shell gaat windpark Borssele 3 & 4 aanleggen

Shell gaat samen met Eneco, Mitsubishi en Van Oord het tweede windpark Borssele 3 en 4 voor de Zeeuw...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Natura 2000-beheerplannen Waddengebied vastgesteld

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Royal HaskoningDHV ontwerpt aanleg van polder voor Singapore

Singapore gaat een polder aanleggen op basis van een ontwerp van Royal HaskoningDHV en lokale partne...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 8 december 2016 tot en met 18 ja...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Kabinet wijst 2 nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet heeft 2 extra gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om 2...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na 40 jaar afscheid

Hoogleraar Gijs van Kuik hield op 7 december zijn afscheidsrede aan de TU Delft. Na 40 jaar actief t...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

'Ocean Warrior' onderweg naar 1e missie tegen walvisjagers

Het nieuwe patrouilleschip ‘Ocean Warrior’ is samen met de ‘Steve Irwin’ ond...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

De Energieagenda die op 7 december door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

BLN-Schuttevaer adviseert Tweede Kamer goederenvervoer

Tijdens de hoorzitting en het rondetafelgesprek van de binnenvaart met de Tweede Kamer commissie voo...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Column van Roel de Graaf, Managing Director van NMT

”Er is meer voor nodig dan alleen een nieuwe norm voor zwaveluitstoot van de IMO om de vervuilende s...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten ‘verbeterd...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Boskalis wint SponsorRing met bijdrage aan The Ocean Cleanup

Boskalis heeft gisteravond de SponsorRing 2016 gewonnen in de categorie ‘Maatschappij’ v...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Rotterdam en Jakarta zetten samenwerking voor 3 jaar voort

Rotterdam en Jakarta wisselen opnieuw drie jaar lang kennis uit over stedelijk waterbeheer en de gev...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Defensie helpt RWS om verspreiding vogelgriep tegen te gaan

Deze week werkten Rijkswaterstaat en Defensie samen om het spreidingsgebied van de vogelgriep in kaa...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Winnaars Waterinnovatieprijs 2016

Op 17 november werden ‘de Oscars van de watersector’ uitgereikt in de Rijtuigenloods in ...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Samenwerking met Japan in marine energy

De Nederlandse branchevereniging Energie uit Water (EWA), het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) en d...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Visvangst kan flink groeien door duurzaam beheer

Als voor de visquota (totaal toegestane vangsten, TAC’s) wetenschappelijke adviezen gevolgd zo...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

VIDEO: Goede hygiëne bij de garnaalvisserij is belangrijk

Voor de garnalenvisserij is een goede hygiëne tijdens het vissen, aan boord èn tijdens de verwerking...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

VIDEO: premier in de dramaserie 'Als de dijken breken'

Wel of niet evacueren? Een van de beslissingen die acteur Gijs Scholten van Aschat als premier van N...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Pulsvisserij krijgt nog geen MSC certificering

Op 11 november heeft Acoura Marine het MSC conceptbeoordelingsrapport van de pulsvisserij op tong en...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Snellere zeespiegelstijging bij kustgebieden

Opwarming van het klimaat met 2 °C leidt wereldwijd tot een gemiddelde zeespiegelstijging van 20 cen...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago
Geplaatst op: over 5 years ago

Nieuw zonnepanelenpark bij Delfzijls havengebied

Groningen Seaports en Solarfields hebben op 8 november een contract getekend voor de bouw van een zo...

Categories:
 • Duurzaamheid
Geplaatst op: over 5 years ago