Training ‘Calculeren in de maritieme maakindustrie’

De internationale concurrentiestrijd noopt de Nederlandse Maritieme Maakindustrie tot efficiënt produceren. Cruciaal is daarbij het efficiënt, snel en nauwkeurig bepalen van de juiste kostprijs. Met name voor niet seriematige projecten en producten dient men dit perfect onder de knie te hebben.

Bron: Holland Marine Equipment, 03-07-2007;