Twaalf miljoen voor biobrandstoffen in transport

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor drie projecten die het gebruik van biodiesel in de transportsector moeten bevorderen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 17-07-2007;