Tweede kamer stemt in met wet bescherming koopvaardij

De maritieme sector is zeer verheugd dat de Tweede Kamer op 13 maart heeft ingestemd met het toestaan van bewapende particuliere maritieme beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen, zo meldt de KVNR. Door de Wet ter Bescherming Koopvaardij van de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) kunnen de zeevarenden aan boord van Nederlandse schepen voortaan veilig varen indien de Eerste Kamer later ook akkoord gaat met de wet.

Dankzij de aanvullende steun van SGP, PVV, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie leek de Tweede Kamer al met een nipte meerderheid het wetsvoorstel te gaan steunen. Na de behandeling in januari sloeg de enigszins 50/50-balans in de Kamer verder door na een amendement van Joël Voordewind (CU).

“Voor reders geen probleem om transparant te zijn” 
“Op het moment dat ChristenUnie blijk gaf van mogelijk steun, werd het spannend onder welke voorwaarden dat zou zijn. Maar toen dat over de inzet van audiovisuele middelen bleek te gaan, verdween die spanning als sneeuw voor de zon. We willen juist correct en volgens de regels handelen, dan is het voor de reders geen probleem om transparant te zijn”, aldus directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR.

Een wanhoopskreet in het Financieele Dagblad in 2016 werd met deze wet door VVD en CDA beantwoord
De maritieme (bedrijfsleven)organisaties maken zich al meer dan tien jaar hard om een oplossing te vinden voor het probleem dat de beschikbare middelen van het ministerie van Defensie niet altijd toereikend zijn om Nederlandse schepen te beveiligen. De ondersteunende organisaties zijn samen opgetrokken om de zorgen van de sector en families van zeevarenden aan de wal over te brengen op de beleidsmakers. Een wanhoopskreet in Het Financieele Dagblad in 2016 werd met deze wet door VVD en CDA beantwoord. De sector is deze partijen daarom zeer erkentelijk voor dit belangrijke initiatief.

Ondersteunende organisaties:
evofenedex – Joost Sitskoorn, adjunct-directeur
Havenbedrijf Rotterdam – Ronald Paul, chief operating officer
IRO – Pieter van Oord, voorzitter
Koninklijke BLN-Schuttevaer – Roland Kortenhorst, voorzitter
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders – Sibrand Hassing en Karin Orsel, voorzitters
Nautilus International – Marcel van den Broek, voorzitter
Nederland Maritiem Land – Wim van Sluis, voorzitter
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij – Leen van den Ende, voorzitter
Netherlands Maritime Technology – Bas Ort, voorzitter
Vereniging Maritiem Gezinskontakt – Gaby Niesthoven, voorzitter
Verbond van Verzekeraars – Richard Weurding, algemeen directeur
Vereniging van Waterbouwers – Hendrik Postma, voorzitter
VNO-NCW – Hans de Boer, voorzitter