Unieke maritieme samenwerking rond MARIN’s nieuwe snelle rekenfaciliteit

  • binnenland

Refresco-operation

Vandaag kondigde MARIN aan dat zij zelf een bedrag van ruim twee miljoen Euro investeert in een grote supercomputer van Bull. Dit cluster van 4000 rekenprocessors is een goede aanvulling op MARIN’s modelbassins, simulatoren en waregroottemeetsystemen. MARIN Directeur Bas Buchner: “Computational Fluid Dynamics neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het optimaliseren van schepen en offshoreconstructies. Samen met ons eigen CFD rekenprogramma ReFRESCO vormt dit cluster nu een nieuwe virtuele faciliteit: het Maritieme Cluster”.

Zoals de naam suggereert, wil MARIN deze faciliteit gebruiken om de samenwerking met de maritieme industrie te versterken. MARIN nodigt klanten uit deel te nemen aan de ‘ReFRESCO-operation’. Buchner: “In dit samenwerkingsverband wil MARIN onze maritieme CFD code ReFRESCO en ons computercluster openstellen voor de industrie, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een betrouwbare CFD toepassing op maritiem gebied.”

Bedrijven die deelnemen aan de ReFRESCO-operation mogen ReFRESCO op kantoor gebruiken zonder beperking van het aantal gebruikers en processors. Ook kunnen zij berekeningen eenvoudig opschalen naar het medium cluster van MARIN (1600 processors) zonder dat daarvoor grote investeringen nodig zijn. Buchner: “Door deze samenwerking worden de CFD specialisten van onze klanten onderdeel van een grotere gemeenschap van maritieme CFD
specialisten bij MARIN en andere bedrijven. Dit is heel belangrijk voor een actueel advies, het uitwisselen van ervaring en de continuïteit op lange termijn.” MARIN kan daarnaast met berekeningen op het grote cluster ook ondersteuning bieden via onafhankelijke verificatie of gedetailleerde analyse.

MARIN is altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van CFD rekenmethoden, uitgebreide validatie en de toepassing. Henk Prins, MARIN’s R&D Manager: “Een sterk punt is de directe verbinding met MARIN’s faciliteiten voor modelproeven en waregroottemetingen. We leveren niet alleen tools aan, maar doen ook validatie en interpretatie.” Het is niet zo dat ReFRESCO generieke commerciële CFD codes vervangt, maar deze codes zijn vaak niet
uitgebreid gevalideerd voor specifiek maritieme toepassingen. Dankzij ReFRESCO kan de maritieme industrie CFD betrouwbaar toepassen in specifiek maritieme applicaties in directe open interactie met de ontwikkelaars en andere gebruikers (binnen MARIN en binnen andere bedrijven). Prins: “Vergeleken met open source initiatieven heeft dit samenwerkingsverband het voordeel dat je altijd begint met een gevalideerde en werkende code. Ook wordt gegarandeerd dat verdere ontwikkelingen door de partners in de ReFRESCO-operation worden gedeeld met alle deelnemers, wat niet altijd het geval is bij open source codes hoewel de naam anders suggereert.”

Zowel het grote computercluster in MARIN’s nieuwe kantoorgebouw C++ als de ReFRESCO-operation zullen officieel van start gaan op 1 januari 2015.

Meer… MARIN 

 

Related news

List of related news articles