Verlader centraal in kabinetsbeleid zeehavens

Tot tevredenheid van verladersorganisatie EVO neemt het verladersbelang een centrale plek in de voorstellen die het kabinet doet om de doorvoer van goederen in de havens van Nederland te verbeteren. Dat maakt EVO op uit de begrotingsplannen voor 2012 die afgelopen donderdag uitlekten. Met name de wens van het kabinet om in Europees verband tot betere marktwerking in de havens te komen, de verwachte besluitvorming van de zeesluis in IJmuiden en het stimuleren en ondersteunen van innovatie door het bedrijfsleven zijn zeer welkome speerpunten volgens EVO.

Marktwerking
EVO ziet het als een grote een stap vooruit dat het kabinet ernaar streeft om samen met haar Europese partners te komen tot een betere marktwerking in en tussen havens. In Europa is hier volgens EVO nog onvoldoende sprake van. Voor verladers is het van groot belang dat bij havenprocessen dienstverleners met elkaar concurreren. Zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de prijs verbeteren hierdoor. Dit is in het voordeel van de eindgebruikers.

Zeesluis IJmuiden
Ook de wens om eind 2012 een definitief besluit te nemen over de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden getuigt van erkenning van het verladersbelang. De komende jaren is extra vervoerscapaciteit in de Amsterdamse haven nodig om de groeiende stroom goederen van en naar Nederland aan te kunnen. Maar door de huidige schaalgrootte van zeeschepen zal de huidige zeesluis zijn capaciteitsgrens snel bereiken. Hoe sneller het besluit over de bouw van een grotere sluis bij IJmuiden wordt genomen, hoe eerder er per schip meer lading geladen en gelost worden in de havens van Amsterdam. Dat maakt het mogelijk om met minder schepen meer goederen te vervoeren. De uitstoot van schadelijke stoffen door zeeschepen wordt hierdoor relatief minder en de transportkosten voor de bedrijven nemen daardoor af.

Innovatie
Tot slot ziet EVO veel in het stimuleren van innovatie door het bedrijfsleven zelf. Verbetering van praktijkkennis maakt economische groei en duurzame processen mogelijk. Zo is EVO de initiator van het project ‘Green Box pilots’, waarbij de verladersorganisatie verladers en rederijen bij elkaar brengt om de vele transporten met lege containers van en naar het achterland sterk terug te dringen. Met steun van de overheid wordt grotere betrokkenheid van meer partners mogelijk, aldus EVO.

Meer… EVO