VIDEO: Jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam online

Het jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam over 2016 staat online gepubliceerd. Het jaarverslag geeft inzicht in de maatschappelijke en economische waarde die Havenbedrijf Rotterdam creëert voor haar stakeholders. Bekijk het jaaroverzicht van Havenbedrijf Rotterdam. Tekst gaat verder onder de video.

Het afgelopen jaar was financieel gezien een stabiel en gezond jaar voor het Havenbedrijf Rotterdam. De investeringen in met name infrastructuur dragen bij aan een aantrekkelijk investeringsklimaat voor de klanten van het Havenbedrijf. Daarnaast lag de focus in 2016 op twee grote uitdagingen: energietransitie en digitalisering. Als samenleving en als haven- en industriecomplex staat men voor de complexe opgave om de CO₂-uitstoot in lijn met het klimaatakkoord van Parijs in ruim 30 jaar met 80 tot 95% te reduceren.

Havengebied moet koploper worden in nieuwe technieken en hernieuwbare energie 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie het havengebied tot koploper te maken voor het ontwikkelen en grootschalig toepassen van allerlei (nieuwe) technieken. Enerzijds om het gebruik van fossiele energie minder milieubelastend te maken en anderzijds om hernieuwbare energie en circulaire processen tot ontplooiing te brengen.

Met het oog op de maatschappelijke benadering van projecten en investeringen is er in 2016 een nieuw Corporate Social Responsibility (CSR) statement vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het Havenbedrijf als organisatie een positieve maatschappelijke impact beoogt en hoe de maatschappelijke verantwoordelijkheid ingevuld dient te worden.

Ga naar het jaarverslag 2016 Bouwen aan een duurzame toekomst