VIDEO: MARIN CRS 50 jaar voor ontwikkeling van schepen

  • binnenland

Het maritieme onderzoeksinstituut MARIN CRS (Cooperative Research Ships) bestaat 50 jaar en functioneert zonder kantoor, zonder personeel en zonder directeur en floreert nu al 50 jaar.
“Het is heel goed om al deze meningen en inzichten van iedereen bij elkaar te hebben om echt van elkaar te leren. En om er zeker van te zijn dat we het goed doen”, aldus Andrea Mikelic van Damen Shipyards Group, een van de specialisten bij CRS.

Het geheim van CRS is samenwerking van toegewijde mensen. Publiek-private samenwerking (PPS) is populair. Maar het betekent vaak veel praten, papierwerk en complexe governance en heeft kantoren en directeuren nodig.

Bij CRS gaat het anders. Al 50 jaar voeren 20 tot 25 maritieme organisaties gezamenlijk onderzoek uit op maritiem gebied voor een jaarlijks budget van ongeveer 1,5 miljoen euro. Doorgaans onderzoeken 10 werkgroepen onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor haar leden.

De specialisten over CRS:

CRS brengt scheepswerven, reders, marine, leveranciers van uitrusting, classificatiebureaus en onderzoeksorganisaties bij elkaar. Allemaal gebaseerd op een gentlemen’s agreement (de ‘CRS Guidelines’) en gezamenlijke besluitvorming tijdens de Open Meeting en de jaarlijkse Algemene Vergadering. Een eenvoudige organisatie om complex onderzoek te stimuleren.

Ook concurrenten delen kennis en ervaring

De CRS is echt coöperatief onderzoek doen. Leden betalen niet alleen hun jaarlijkse bijdrage: ze worden geacht actief betrokken te zijn bij het onderzoek zelf. Alle CRS-leden verrichten dus taken in onderzoeksprojecten, nemen actief deel aan werkgroepen en vormen een netwerk van specialisten. Een open netwerk, waar zelfs concurrenten bereid zijn om kennis en ervaring te delen.

Voor haar leden biedt CRS een maritieme kennisbasis, praktische hulpmiddelen en verbeterd inzicht in ontwerptechnologie en operationele prestaties.

Samenwerking essentieel
om schepen schoner, veiliger, slimmer en efficiënter te maken

Door de jaren heen is CRS een unieke gemeenschap geworden, waarin delen en samenwerken normaal is. Er zijn vriendschappen ontstaan op basis van de grote betrokkenheid van de betrokken mensen en bedrijven. De samenwerking in CRS is essentieel om schepen schoner, veiliger, slimmer en efficiënter te maken. In dat opzicht is CRS het perfecte publiek-private partnerschap.

Een aantal projecten van Marin:

Related news

List of related news articles