Voorbereidingen windmolens op schermdijk in volle gang

GroningenSeaport_3D_28_okt_

De voorbereidingen voor de plaatsing van windturbines (14) op de schermdijk in de haven van Delfzijl en een kleiner aantal (3 à 5) op de pier van Oterdum zijn in volle gang. In november moment vindt de aanbesteding voor dit project plaats en vervolgens kan de gekozen aannemer aan de slag met de voorbereidingen voor de technische plaatsing. De benodigde vergunningen voor dit windproject zijn goedgekeurd.

Groningen Seaports en Eneco begeleiden samen dit technische proces waarbij Eneco eigenaar wordt van de windmolens. De windmolens heten officieel Windpark Delfzijl Noord en hebben elk een vermogen van circa 3 MW per windturbine.

Realisatie
De verwachting is dat vanaf het najaar van 2014 de daadwerkelijke plaatsing van de windmolens plaatsvindt op de Schermdijk en in december 2014 op de Pier van Oterdum. Er komen tegelijkertijd ook twee nieuwe radarposten voor Groningen Seaports om het scheepvaartverkeer beter te kunnen begeleiden.

Meer… Groningen Seaports