Wageningen UR onderzoekt kansen Biobased Economy Noord-Nederland

De drie Noordelijke provincies in Nederland kunnen samen een grootschalige producent en leverancier worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR, Greenlincs en de Rijksuniversiteit Groningen. Door nauwe samenwerking met het Duitse Weser-Emsgebied kan de voorziening van biomassagrondstoffen van ‘eigen bodem’ worden versterkt. Daardoor kan Noord-Nederland uitgroeien tot een speler van wereldformaat.

Noord-Nederland heeft een combinatie van sterktes: goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster, sterk ontwikkelde akkerbouw en veel ruimte om uit te breiden in veehouderij. Daarnaast heeft de regio goede toegang tot kennis. Maar de regio kent ook forse uitdagingen: er is een sterke wil aardgas-activiteiten terug te dringen en de bestaande chemieclusters in Delfzijl en Emmen hebben te kampen met terugloop in activiteiten. Het ministerie van Economische Zaken heeft het projectteam daarom gevraagd nieuwe kansen voor economische ontwikkeling in de regio in kaart te brengen.

Meer… Wageningen UR