Zeemanshuis Eemshaven ontvangt 16000ste bezoeker

Afgelopen donderdagavond stapte Eimantas Grabauskis, opvarende van de crew-tender MCS Boreas uit Litouwen nietsvermoedend het Zeemanshuis in de Eemshaven binnen als 16000ste bezoeker in 2018. Hij is daar verwelkomd door Pieter van der Wal, de havenmeester van Groningen Seaports met een toespraak en een plakkaat. Hij heeft ook een stropdas, een wapenschild en een boek over de havens ontvangen. Door de voorzitter van het Zeemanshuis, Bert Hoekstra, is een welkomstpakket met dagelijkse levensbehoeften en leuke dingen aangeboden.

Eimantas Grabauskis, de 16000ste bezoeker in het Zeemanshuis. Foto, Groningen Seaports.

Het Zeemanshuis is sinds 1999 actief in de Eemshaven, aanvankelijk op een locatie in één van de goederenloodsen. Naast de opvang van zeevarenden en truckers werd ook hard gewerkt aan een meer definitief onderkomen. Mede dankzij een reeks giften en donaties kon in 2004 het huidig onderkomen aan de Borkumweg in de Eemshaven in gebruik genomen worden. De gestage groei van de haven, vooral op het gebied van de bouw van windparken op zee, het onderhoud van bestaande windparken, de kabellegging op zee en de frequente aanwezigheid van kolenschepen zorgt ervoor dat het bezoekersaantal ieder jaar toe neemt. Ook de afbouw van een tweetal cruiseschepen in de haven, dat dit jaar langer duurde dan eerder heeft het bezoekersaantal doen toenemen.

Het Zeemanshuis
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 35 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder ander TV-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. De werkzaamheden van het zeemanshuis worden mogelijk gemaakt door ondersteuning met donaties en giften van overheid, bedrijfsleven en kerken. Aan het einde van het jaar, met Kerst, wordt alle zeevarenden in de haven een kerstpakketje bezorgd. Ook hieraan wordt door veel  bedrijven bijgedragen.