Zeeuwse martieme themamiddag

de-7-provincien-in-aanbouw-89463

Op vrijdag 21 november organiseert het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland van 14.00 tot 16.30 uur een themamiddag met de titel ‘De geschiedenis en ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer en havens in Zeeland’.

Het jaar 2014 staat landelijk in het teken van mobiel erfgoed. Ook is het dit jaar 350 jaar geleden dat de bouw startte van de Zeven Provinciën, het legendarische schip van Michiel de Ruyter en reed 175 jaar geleden de eerste trein in Nederland.
Het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland wil dit jaar dan ook aandacht besteden aan het thema waarbij water en spoor belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van Zeeland. Zeehavens en goederenspoorwegen zijn immers complementair aan elkaar en dragen zorg voor de economische ontwikkeling.

Programma
Vanaf 13.30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna om 14.00 uur het programma zal starten. Na het welkomstwoord door de voorzitter van het platform zullen er inleidingen zijn van de heren C. Robbeson van Rail Trade en D. Engelhardt van Zeeland Seaports. Om 16.30 uur zal het programma worden afgerond en is er gelegenheid om tijdens een hapje en drankje nog na te praten.

Aanmelden
Aanmelden kan telefonisch bij de contactpersoon van het platform, mevrouw Jacquelien Pleijte, onder telefoonnummer 0118-670607 of per e-mail:[email protected]. Wij verzoeken u uw aanmelding uiterlijk 14 november aan ons door te geven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Na aanmelding ontvangt u van ons de definitieve uitnodiging met daarin het volledige programma.

Locatie: Grandcafé Brooklyn Boulevard aan de Boulevard Bankert 280 in Vlissingen

Meer… Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland