Zeevaartbeleid kan nog optimaler

De Nederlandse zeescheepvaartsector heeft zich sinds 1996 goed ontwikkeld. Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het maritiem fiscaal pakket, dat in 1996 werd ingevoerd als het ‘nieuwe zeevaartbeleid’. Het pakket steunt vooral op de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart.

Het aantal schepen onder Nederlandse vlag in de handelsvaart groeide van 1996 tot 2002 met ruim 57 procent van 386 naar 609 stuks. De werkgelegenheid groeide in die periode met eveneens ruim 57 procent van ruim 10.000 naar ruim 16.000 werknemers. De netto toegevoegde waarde steeg met ruim 65 procent van 634 miljoen euro in 1996 naar ruim een miljard in 2001. Zodoende draagt de sector nu jaarlijks ruim 300 miljoen euro bij aan de schatkist

Bron: Weekblad Schuttevaer, 27-05-2003;