Zoeken naar offshore Co2-oplsagmogelijkheden

Het afvangen en opslaan van CO2 is één van de opties om de emissies van CO2 te verlagen en zo de door de mens veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. TNO heeft van het Rotterdam Climate Initiative de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar opslagmogelijkheden onder de zeebodem in de Noordzee.

Het Rotterdam Climate Initiative is de drijvende kracht achter de plannen om de CO2-uitstoot door het Rotterdamse havengebied terug te dringen. Tegen 2030 moet een aanzienlijke verlaging van de emissie bereikt zijn. Afvangen, vervoer en opslag van CO2 worden als een essentieel element in de verwezenlijking van deze doelstelling beschouwd.

De Rotterdamse haven is de locatie van het ROAD-project. Dit is één van een handvol projecten in Europa waarin de haalbaarheid van de opvang en opslag van CO2 aangetoond wordt. Het ROAD-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en onze nationale overheid en zal naar alle waarschijnlijkheid zijn activiteiten in 2015 starten. De CO2 zal in een offshore gasveld opgeslagen worden. TNO werkt eveneens samen met ROAD om de ontwikkeling van hun project te ondersteunen.

Meer… TNO Innovation for life