Zuid-Oost Azië, Golf van Mexico en Arabische Golf nieuwe Maritime Hotspots

De regio’s Zuid-Oost Azië, Golf van Mexico en de Arabische Golf zijn verkozen tot nieuwe maritime hotspots. Brazilië blijft  daarnaast een focusland. Dit is de uitkomst van de conferentie ‘The Next Maritime Hotspots’, georganiseerd in opdracht van Nederland Maritiem Land en de Topsector Water.

De volgende landen werden in volgorde van belang genoemd: Indonesië, Golfregio en Iran, de Verenigde Staten/Houston, Brazilië, Mexico, China, Singapore en Maleisië. Deze keuze werd bepaald op basis van een voorafgaande enquête en een stemming onder de deelnemers aan de conferentie.

De Trade Council van Nederland Maritiem Land zal in nauwe samenwerking met de Topsector Water een actieprogramma gaan ontwikkelen voor de drie prioriteitsregio’s. Belangrijke punten daarbij zijn een betere promotie van het Nederlandse product,  meer marktinzicht, structurele opvolging van handelsmissies en de ontwikkeling van bilaterale samenwerkingsprogramma’s.

De conferentie vond plaats op 22 oktober 2015 in Dordrecht. Zij werd georganiseerd door maritiem adviesbureau Marstrat, met ondersteuning van de Stichting DEAL! Aan de conferentie namen 52 vertegenwoordigers deel van overheid en bedrijfsleven.

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2013 ruim € 21 miljard. De cluster heeft daarmee een aandeel van 4% in de totale Nederlandse export aan goederen. Met een kleine thuismarkt is internationalisering cruciaal voor de maritieme sector en bijna 50% van de productie waarde is dan ook voor de export.

Meer.. Maritime Hotspots