1e damwand verankerd voor Kooyhaven in Den Helder

De 1e damwand voor de Kooyhaven is verankerd op 10 mei. Algemeen directeur Port of Den Helder Jacoba Bolderheij: “Met dit nieuwe terrein bouwen we voortvarend verder aan de ontwikkeling van Den Helder als offshore hub voor de Noordzee. Deze ontwikkeling is niet alleen gunstig voor de economische toekomstontwikkeling van de stad maar voor de hele economie in regio Noord-Holland Noord. Port of Den Helder is daarom verheugd dit nieuwe terrein te ontwikkelen. We zien uit de offshore positie verder uit te bouwen.”

De officiële handeling werd verricht door Jaap Bond (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland), Jacoba Bolderheij (algemeen directeur Port of Den Helder), Theo Meskers (Wethouder Economische Zaken Hollands Kroon), Edwin Krijns (Wethouder Economische Zaken Den Helder) en Ronald Dirksen (namens het bouwconsortium).

Goed voor de economie van Den Helder
De verwachting is dat de Kooyhaven gaat zorgen voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. Kooyhaven is onderdeel van de verdere uitbreiding en ontwikkeling van Port of Den Helder, die afnemer van de grond is. Het terrein biedt bedrijven veel mogelijkheden:

  • Directe verbinding met het Noordzeekanaal en Den Helder Airport
  • Biedt ruimte aan bedrijven binnen de supply chain voor de energiemarkt
  • Ruimte voor andere sectoren, zoals jachtbouw en agribusiness
  • Multifunctioneel terrein
  • Sterke positie door samenhang met Kooypunt

Wethouder Meskers van Hollands Kroon: “Er gloort volop perspectief aan de horizon. We mogen er van uit gaan, dat de olie- en gasindustrie zich op termijn in enige mate herstelt. Daarnaast worden de plannen voor wind op zee steeds concreter. Het voelt goed dat onze regio is voorbereid is op deze ontwikkelingen en met de Kooyhaven uitstekende vestigingsmogelijkheden biedt. Er is in de regio veel bestuurlijk draagvlak om door te investeren in de haven van Den Helder, omdat het een banenmotor voor de Kop van Noord-Holland is.”

Ontwikkeling van de Kooyhaven
Sinds januari dit jaar zijn de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de Kooyhaven gestart. De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn allen betrokken bij de ontwikkeling van Kooyhaven. Er zijn afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap over de dijkverlegging, met de provincie als vaarwegbeheerder, met Rijkswaterstaat als wegbeheerder en met de Fietsersbond over de ontsluiting van de Kooyhaven en de kruising van een belangrijke fietsroute. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verstrekte de gemeente Hollands Kroon van een subsidie ten behoeve van Kooyhaven.