2007 beste jaar ooit voor Nederlandse scheepsbouwcluster

Het Nederlandse scheepsbouwcluster was in 2007 goed voor een omzet van 7,6 miljard euro (+23%) en een werkgelegenheid van ruim 35.000 FTE (+17%). Zowel de scheepswerven (nieuwbouw en reparatie) als de maritieme toeleveringsindustrie presteerden zeer goed. Grootste uitdaging is momenteel het vinden van technisch personeel op alle niveaus. Daarnaast wordt de overheid gevraagd het internationale level playing field te bewaken.

Voorzitter ir. M.J. van der Wal van Scheepsbouw Nederland, stelt in het jaarverslag dat 2007 alle records heeft gebroken. ‘Voor het Nederlandse scheepsbouwcluster was 2007 het beste jaar ooit’, aldus Van der Wal. Gemeten in orderintake werd Nederland de grootste scheepsbouwer van Europa, zowel in aantal vaartuigen als in tonnage. In opgeleverde schepen en orderportefeuille bevond Nederland zich in de top drie. Nederland lijkt nog meer dan andere Europese concurrenten te profiteren van de aangetrokken scheepsbouwmarkten; dit is in hoge mate te danken aan de specialisatie van het Nederlandse scheepsbouwcluster.

Om in de toekomst succesvol te blijven opereren moet er veel technisch personeel worden geworven. Dit stelt nieuwe eisen aan opleiden, werven en het behoud van personeel; kortom aan een actief human capital beleid. Scheepsbouw Nederland heeft de nadrukkelijke ambitie het scheepsbouwcluster hierin te assisteren.

Zeescheepsnieuwbouw
In totaal zijn er in 2007 273 zeegaande schepen opgeleverd. De orderintake heeft die van 2006 wederom overtroffen: 4,12 miljard euro (2006: 2,47 miljard euro). Het exportaandeel bedraagt 74%.

Maritieme toeleveranciers
De maritieme omzet van de circa 750 Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg in 2006-2007 met circa 20% (2005-2006: 36%), om uit te komen op circa 4,9 miljard euro. De werkgelegenheid steeg in 2006-2007 met 14% (2005-2006: 8%). De totale werkgelegenheid in de Nederlandse maritieme toelevering bedroeg eind 2007 circa 16.200 voltijds arbeidsplaatsen.

Zeescheepsreparatie en -onderhoud
De omzet van deze categorie bedroeg in 2007 664 miljoen euro (2006: 525 miljoen euro). De werkgelegenheid bedroeg 2100 FTE’s (2006: 1750). De sector profiteerde mede van het toegenomen aantal grote offshoreconversies en bouwopdrachten.

Kleine scheepsbouw
In 2007 ontvingen de werven opdrachten voor circa 100 schepen met een geschatte totale waarde van 590 miljoen euro (2006: 78 stuks, 350 miljoen euro). Opgeleverd werden 149 schepen ter waarde van circa 920 miljoen euro (2006: 110 stuks, 485 miljoen euro). De orderportefeuille per 31 december 2007 bedroeg eveneens 149 schepen, met een totale waarde van circa 906 miljoen euro (2006: 115 stuks, 490 miljoen euro).

Grote jachtbouw
De orderintake in de grote jachtbouw bedroeg in 2006 1,1 miljard euro. In 2007 steeg dit cijfer naar 2,3 miljard euro. Het orderboek steeg eveneens opmerkelijk snel; van 2 miljard euro in 2006 naar 3,5 miljard euro in 2007.

Bovenstaande cijfers werden vandaag tijdens de ledenvergaderingen van Scheepsbouw Nederland gepresenteerd. De brancheorganisaties Holland Marine Equipment (maritieme toeleveringsindustrie) en VNSI (scheepsbouw- en reparatiewerven) hebben hun activiteiten per 1 januari 2008 samengevoegd. De nieuwe organisatie heet Scheepsbouw Nederland.

Bron: Scheepsbouw Nederland, 28-05-2008;