75.0000 bezoekers op de 3de Vlaamse Havendag

75.000 mensen hebben de derde Vlaamse Havendag bezocht. Alle havenbesturen en bedrijven zijn opgetogen met de belangstelling van de vele bezoekers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de Havendag. De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge lieten vandaag het grote publiek proeven van werken, leven en beleven in en rond de haven. Dat aanbod werd duidelijk gesmaakt. Vlaams minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze Havendag mee te werken. Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiële havenwereld. Zelf bezocht ze ook alle havens vandaag.

Het thema van deze Vlaamse Havendag is: “Is dit jouw beeld van de haven? Verruim je kijk tijdens de Vlaamse Havendag”. Clichés, zoals die van de stoere mannelijke dokwerker, worden doorbroken. De bedoeling was het brede publiek vertrouwd te maken met de veelzijdigheid van het havengebeuren: met de vele bedrijven in de havens, met de mensen die er werken, met de havenbesturen, met de overheidsdiensten.

Minister Hilde Crevits benadrukt het belang van de Vlaamse Havendag: “De havens doen grote inspanningen om het leven in en rond de haven te verbeteren. De haven is voor veel mensen een onbekende wereld. Wie de havens bezoekt krijgt een ruime, een andere kijk op de ontelbare activiteiten die er plaats vinden. Door de Vlaamse Havendag willen we de visibiliteit van de havensector verhogen. Dat is één van de actiepunten die onze havens dit jaar hebben afgesproken en ondertekend in het samenwerkingsakkoord Flanders Port Area.”

De havens zijn een belangrijke motor van de economie en bieden een waaier aan mogelijkheden. Zeker op het vlak van tewerkstelling. Op vandaag werken alles samen ongeveer een kwart miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in de Vlaamse havens. De logistiek is een essentieel onderdeel in de havenactiviteiten. Prognoses wijzen uit dat de logistieke sector in Vlaanderen sterke groeikansen omvat, met een groot potentieel aan nieuwe jobs.

In de havens staan er veel vacatures open: van chauffeur, lasser, sleepbootkapitein tot verkeersleider. Vooral de technische jobs raken moeilijk ingevuld. Het imago van de havens is soms nog te oubollig en daar wilde de Vlaamse Havendag zowel naar studenten als volwassenen toe iets aan doen.

Vlaams minister Hilde Crevits liet zich zelf onderdompelen in de boeiende wereld van de havens. Vanochtend opende minister Crevits de jobbeurs “Draai mee op zee” in de haven van Oostende. In het Oceanografisch Meteorologisch Station kreeg ze uitleg van David Dehenauw over hoe het kustweerbericht wordt opgesteld.

In de infotent van de haven van Zeebrugge bezocht de minister de visveiling en de verschillende standen van bedrijven en organisaties, die actief zijn in de haven. Ze besteedde bijzondere aandacht aan de stand m.b.t. de LNG-terminal van Zeebrugge.

Aan het Deurganckdok in de haven van Antwerpen ontdekte de minister samen met de leerlingen van het GTI Beveren de spectaculaire vooruitgang in de bouw van de grootste sluis ter wereld.

In de haven van Gent was de minister getuige van een demonstratie van de scheepvaartpolitie en de brandweer van Gent om een slachtoffer uit een wagen te bevrijden die in het water is gereden.

Meer… Vlaamse Havendagen