Alle voorlichting over veilig varen op ‘Varen doe je Samen’

‘Varen doe je Samen!’ heeft haar website vernieuwd. Hierop zijn alle veiligheidsvoorlichting bij elkaar gebracht voor waterrecreanten en de beroepsvaart. De online- en interactieve communicatie via de site helpt om recreanten en beroepsschippers te bereiken en te stimuleren tot veiliger vaargedrag.

Het continu bevorderen van veiligheid op en rond het water is het doel. In Nederland zijn 1,5 miljoen watersporters, met 500.000 recreatievaartuigen, en 7.000 beroepsschepen actief op circa 10.000 km aan vaarwegen. Op ruim 100 knooppunten is extra aandacht vereist voor het elkaar veilig passeren. Meer veiligheidsbewustwording van vaarweggebruikers, door kennis en kunde, en daaruit voortvloeiend veilig vaargedrag, is het centrale doel van ‘Varen doe je Samen!’.

Meer… Varen doe je Samen!