Sanderus van Jan De Nul in de haven van Zeebrugge.

Baggerschip met ultra lage emissies aangekomen in België

Jan De Nul Group’s nieuwste sleephopperzuiger Sanderus is net aangekomen in België om er onderhoudsbaggerwerken uit te voeren in de kusthavens. Niet zomaar een baggerschip, maar een ULEv met ultra lage uitstoot, dit schip is uitgerust met een tweefasig katalytisch filtersysteem aan boord.

Sanderus van Jan De Nul in de haven van Zeebrugge.
Sanderus van Jan De Nul in de haven van Zeebrugge.
Sanderus van Jan De Nul in de haven van Zeebrugge.

De Sanderus is Jan De Nul’s vierde baggerschip met ultra lage uitstoot, ook wel Ultra-Low Emission vessel (ULEv), dat het afgelopen jaar in de vaart werd genomen. Het schip is gebouwd in Singapore en verliet er begin januari de scheepswerf na succesvolle testen op zee. Nog drie andere schepen met gelijkaardige technologie en ultra lage uitstoot zijn in aanbouw. De Sanderus zal de komende twee jaar in opdracht van de Vlaamse Overheid de vaardiepte in de maritieme toegangswegen tot in de Vlaamse havens onderhouden.

Focus op luchtkwaliteit: minimale impact

Verbrandingsmotoren zonder nabehandeling stoten luchtvervuiling uit, die zowel het klimaat als de luchtkwaliteit veranderen. Luchtvervuiling en fijnstof maken ons ongezond en hebben ook een directe impact op onze leefomgeving.

Met zijn Ultra Low Emission vessels (ULEv’s) zet Jan De Nul Group vol in op een betere luchtkwaliteit. Deze schepen zijn voorzien van een katalysator die stikstofoxiden onschadelijk maakt en een roetfilter die de fijnste deeltjes tegenhoudt. Verscheidene polluenten hebben ook een impact op het klimaat, de nabehandeling levert dus ook een voordeel op naar reductie van broeikasgassen.

Mieke Fordeyn, Directeur Internationale Divisie van Jan De Nul Group: “In een scenario van business as usual zou luchtpollutie verantwoordelijk zijn voor 8,8 miljoen doden per jaar, wereldwijd. Dat is twee keer zoveel als wat men tot nog toe aannam. Ook de scheepvaart is daar een deel voor verantwoordelijk. En ook al telt de baggersector vandaag voor 0,1 procent van de totale uitstoot van de wereldwijde scheepvaart, we voelen ons zeer nauw betrokken bij deze problematiek en beschouwen het als een van onze kerntaken om hieraan te werken.”

Volgens Jan De Nul Group verrichtten zij met deze emissiebehandeling baanbrekend werk in de scheepvaart. De nieuwste generatie van Jan De Nul’s schepen is uitgerust met dit uiterst geavanceerde tweetraps uitlaatgasfiltersysteem en is hiermee koploper binnen de scheepvaartindustrie.

Focus op klimaat: ambitieuze reductie van broeikasgassen

Jan De Nul Group investeert niet alleen in de luchtkwaliteit, maar stelt ook ambitieuze broeikasgasreductiedoelstellingen om zijn klimaatvoetafdruk aan te pakken. Wereldwijd moet de energievoorziening ingrijpend veranderen om tegemoet te komen aan internationale klimaatafspraken. Bedrijven moeten overstappen naar koolstofneutrale energiesystemen: hernieuwbare energie, verschillende flexibele grondstoffen, verdeelde primaire energiebronnen en andere oplossingen.

Voor zijn maritieme vloot zet Jan De Nul Group in op 100 procent hernieuwbare brandstof, een duurzame vervanger van fossiele brandstof gemaakt van afvalstromen. Een eerste sleephopperzuiger vaart sinds eind 2019 in Zeebrugge op 100 procent biofuel. Jan De Nul Group bekijkt deze omschakeling nu ook voor andere baggerschepen.

Michel Deruyck, Hoofd Energieafdeling bij Jan De Nul Group: “Zo’n hernieuwbare brandstof heeft als voordeel dat motoren niet aangepast moeten worden en dus onmiddellijk inzetbaar is. Omdat het bio-afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Onderzoek naar brandstoffen van de toekomst is nuttig, maar het mag niet verhinderen dat we vandaag al duurzame oplossingen aanwenden in de energietransitie binnen de scheepvaart.”