Foto, Alco Bio Fuel.

Bedrijven investeren opnieuw miljoenen in hergebruik van CO2 in North Sea Port

De bioraffinaderij Alco Bio Fuel (ABF), de industriële gasleverancier Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek gaan verder op de ingeslagen weg om de CO2-uitstoot in België te verlagen. Samen investeren ze 10 miljoen euro in een tweede ‘recovery unit’ voor koolstofdioxide, gevestigd bij Alco Bio Fuel in North Sea Port (Gent).

Foto, Alco Bio Fuel.
Foto, Alco Bio Fuel.
Foto, Alco Bio Fuel.

In de lente van 2022, zal deze tweede lijn operationeel zijn waardoor de jaarlijkse opvang van groene CO2 160 duizend ton zal bedragen. Dat is een stijging van maar liefst 60% in vergelijking tot de huidige capaciteit.

De CO2 komt vrij wanneer ABF biomassa verwerkt tot bio-ethanol. Deze biomassa is organisch materiaal dat tijdens het groeiproces CO2 uit de lucht haalt. Behalve bio-ethanol en CO2 levert de biomassa ook nog eiwitten voor veevoeding en maisolie op. De CO2 kan na opvang en behandeling hergebruikt worden in de voedings- en drankindustrie, de glastuinbouw, bij waterzuivering, bij koeltransporten of als chemische grondstof. De vaste vorm van CO2 is droogijs, een bekend koel- en reinigingsmiddel.

160.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar

Inclusief de investering die 5 jaar geleden is gedaan, zal uiteindelijk een totaalbedrag van 25 miljoen euro zijn geïnvesteerd om 160.000 ton CO2 op te vangen, te verwerken en in te zetten voor de vervanging van CO2 van fossiele oorsprong. Deze installatie recupereert en zuivert het CO2-gas en zet het om in vloeistof. Resultaat: een vermindering van de CO2-uitstoot met 160.000 ton per jaar. Dit is gelijk aan 117.000 auto’s in België van de weg halen. Niet alleen verkleint ABF op deze manier de CO2-voetafdruk van bio-ethanol, ook kan het bedrijf zijn productaanbod opvoeren.

Werken aan een klimaatneutrale wereld

Voor Alco Bio Fuel betekent deze investering weer een belangrijke stap in de richting van klimaatneutraal produceren.

“Wij pakken de Europese uitdaging om in 2050 klimaat-neutraal te zijn op”, aldus Charles-Albert Peers, CEO van Alco. “Alleen willen wij als bedrijf dat al bereikt hebben in 2030. Voor Alco is dit project een fantastisch voorbeeld van effectief CO2 uit de lucht te halen”, aldus Peers, “en absoluut nodig om klimaat-neutraliteit te kunnen bereiken”.

Bubbels en zuivering drinkwater

CO2, beter bekend als koolstofdioxide of (in vloeistoffen) koolzuur, zorgt voor de verfrissende bubbels in frisdranken, wordt gebruikt bij de zuivering van drinkwater en vormt een alternatief voor de agressieve zuren die nodig zijn om afvalwater te neutraliseren.

Ook North Sea Porth verwelkomt deze investering.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port zet zijn schouders mee onder het streven naar een klimaat-neutrale wereld. Dat dit zich bij de nieuwe investering van Alco Bio Fuel niet louter beperkt tot het productieproces maar ook consumentenproducten oplevert, is best bijzonder.”