Binnenhavengeld Amsterdam-Zaanstad: één loket, één opgave

  • binnenland

Het Zaanse en Amsterdamse havenwater is vanaf 1 januari 2018 voor de beroepsvaart binnenvaart één havengebied. Dit betekent één loket, één ‘toegangskaartje’, gelijke regels en slechts één keer betalen. De gemeente Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam NV hebben intensief samengewerkt om het havengebied aantrekkelijker te maken voor klanten en gebruikers.

Beroepsvaart binnenvaart, waaronder ook riviercruise, die het Zaans-Amsterdamse havengebied bezoeken, hoeven per verblijfsperiode nog maar één keer opgave te doen en slechts één keer te betalen. En er zijn gelijke regels zoals kortingen, ontheffingen en vrijstellingen.

Gelijke tarieven
Ook de tarieven worden gelijkgetrokken. Deze komen op het niveau van Amsterdam, een substantiële verlaging voor klanten die de Zaanse tarieven gewend zijn. Met hun ‘toegangskaartje’ kunnen schepen binnen de opgegeven periode ongelimiteerd Amsterdam en Zaanstad aandoen. Nieuw is dat beroepsvaart op doorvaart over Zijkanaal G en de Zaan een toegangsbewijs kan kopen specifiek voor deze doorvaart. Hierbij kunnen klanten maximaal 24 uur over de doorvaart doen, waarbij kort aanmeren (zonder overslaghandelingen) op de doorvaartroute is toegestaan.

100% digitaal 
Havenbedrijf Amsterdam verzorgt per 1 januari 2018 namens beide partijen de heffing en inning van het binnenhavengeld. De opgave verloopt vanaf dan volledig digitaal, via https://bhg.portofamsterdam.com. Dit is nieuw voor de Zaanse klanten. De Amsterdamse klanten kennen deze manier van opgeven al. Het systeem is gebruikersvriendelijk en geschikt voor computer, smartphone en tablet.

Digitale opgave heeft verschillende voordelen: altijd actuele gegevens, minder administratieve lasten, op elk gewenst moment inzage in eerdere opgaven, de mogelijkheid om achteraf nog te wijzigen en minder kans op fouten.

Related news

List of related news articles