‘Binnenvaart moet professioneler’

De Nederlandse binnenvaart die zich bezighoudt met het vervoer van containers moet oppassen voor versnippering. Een betere samenwerking en meer uitwisseling van kennis en informatie, maar vooral verregaande professionalisering levert de binnenvaart een betere positie op en zorgt voor meer invloed op toekomstige ontwikkelingen. Alleen op die manier kan de containerbinnenvaart bijdragen aan een goed functionerend verkeer- en vervoerssysteem.


Rotterdam – Dat zijn de conclusies van een onderzoek naar de toekomst van de containerbinnenvaart. De onderzoeksresultaten zijn vanmiddag gepresenteerd tijdens een congres in Rotterdam.

Bron: Rotterdams Dagblad, 01-09-2003;