Bleker neemt gedragscode in ontvangst

Vrijdag 17 februari zal de gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied voor watersporters overhandigd worden aan Staatsecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie door de waterrecreatiesector en natuurorganisaties.

De gedragscode is een van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector (landelijk verenigd in de Regiegroep Recreatie & Natuur), Vogelbescherming Nederland en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). De code is opgesteld ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. De code stimuleert waterrecreanten hoe ze op een verantwoorde wijze met dit gebied moeten omgaan.

De gedragscode toont aan dat waterrecreatie én natuurbelangen in het IJsselmeergebied uitstekend samen kunnen gaan. De waterrecreatiesector en natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat de code als voorbeeld kan dienen voor de overige Natura 2000-gebieden in Nederland. Net als in het IJsselmeergebied gaan het verantwoord omgaan met natuurwaarden en draagvlak ook hier hand in hand.

Meer… Watersportverbond