Blue Ports, de onmisbare schakels

De groeiende containeroverslag en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De binnenhavens, ook wel Blueports genoemd, worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De Blue Ports zijn onmisbare schakels

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert, samen met de Provincie Limburg en een aantal Limburgse havengemeenten, op 5 oktober 2012 op de Floriade in Venlo een congres met de titel ‘Mainports en Blueports’. De noodzaak van een samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens zal vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Bijgevoegd treft u het programma aan.

Provincie Limburg zet de binnenhavens op de kaart
President-directeur Hans Smits van de Rotterdamse haven komt vertellen hoe belangrijk de havens in Limburg zijn voor de Rotterdamse haven. De Provincie zal bij het congres haar Havennetwerkvisie presenteren. In samenwerking met de Limburgse havengemeenten is een gezamenlijk beleid opgezet voor de binnenhavens in Limburg. De havens zijn economisch van groot belang. Gemeenten en bedrijfsleven investeren volop in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de havens. De bereikbaarheid via alle modaliteiten is een speerpunt in het vestigingsbeleid van de provincie. Limburg is goed aangesloten op de zeehavens en het achterland via een goed functionerend netwerk van weg, water en spoorverbindingen.

Steeds meer bedrijven weten de weg naar het water te vinden. Modal shift, het vervoer van weg naar binnenvaart of spoor overhevelen, is goed voor de bereikbaarheid van de regio.

Economisch belang van de Blue Ports
In 2004 toonde onderzoek door TNO in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de economische waarde van binnenhavens voor Nederland onomstotelijk aan. Tijdens het congres zal een update van dit rapport worden gepresenteerd. De waarde van de ‘Blue Ports’ is sterk toegenomen.

Er is veel gebeurd tussen 2004 en 2012, waardoor de positie van de Blue Ports werd versterkt. Met de Quick Wins-regelingen investeerde het Rijk in 2008 100 miljoen euro in verbetering van de binnenhavens, op voorwaarde dat de regio’s (gemeenten en provincies) eveneens 100 miljoen in binnenhavens zouden investeren. Onlangs is bekend gemaakt hoe de derde en laatste tranche van deze Quick Win-regelingen zal worden besteed. Deze miljoenen voor de binnenhavens zijn hard nodig.

De Minister van Infrastructuur & Milieu stelde bij de bekendmaking van deze Rijksbijdragen: “We kunnen de kracht van de binnenvaart nog beter benutten. Daarom investeren we in onze binnenhavens. Want als de economie weer aantrekt, moet de infrastructuur er klaar voor zijn. Zonder goede infrastructuur, geen sterke economie.”

Meer… NVB