‘BlueScan’ voor MVO maritieme sector nu internationaal

Vorig jaar heeft MVO Nederland samen met de maritieme sector het platform ‘Blue Scan’ ontwikkeld. Met Blue Scan toetsen Nederlandse maritieme bedrijven hun toeleveranciers op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en op maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). BlueScan is nu opgenomen door het Global Sustainable Enterprise System, GSES BlueScan, met een wereldwijde standaard voor duurzaam en circulair ondernemen.

Van Bluescan naar GSES BlueScan
Met de integratie van de BlueScan in de GSES BlueScan komt er naast het meten van prestaties op meetpunten van standaarden op MVO en MVI nu ook circulair ondernemen en reductie van broeikasgassen bij.

Deelnemers van de GSES BlueScan worden gestimuleerd om naast het proces van het monitoren van verduurzaming ook targets te stellen waar zij over 2, 3 en 5 jaar willen staan op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaam en circulair ondernemen inzichtelijker 
Deze samenwerking tussen grote partijen uit de maritieme en offshore sector moet ervoor zorgen dat duurzaam en circulair ondernemen in deze sector inzichtelijker wordt en versneld naar een hoger niveau wordt getild. Een groot aantal opdrachtgevers geven een aantal toeleveranciers een eenjarige documentvalidatie cadeau om toeleveranciers te stimuleren deelnemer te worden en de keten hiermee sneller inzichtelijk te maken.

BlueScan 

Maritieme bedrijven als Boskalis, Heerema Marine Contractors, Royal IHC en Pon Power hadden tot vorig jaar allemaal een eigen methode om de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun leveranciers te toetsen. Dit gebrek aan uniformiteit maakte het voor toeleverende partijen lastig en omslachtig. Daarom werd besloten om samen tot één oplossing te komen: een beoordelingsmethode waarmee de mate van duurzaamheid van een leverancier getoetst kan worden, de BlueScan. Dit creëert helderheid voor alle leveranciers ten aanzien van wat er verwacht wordt. Naarmate de Nederlandse maritieme sector dit uitgebreider toepast zal dit wereldwijd effect hebben op de gehele maritieme waardeketen. Met deze online tool in de vorm van een app, ontwikkeld door SmartTrackers en MVO Nederland, kunnen duurzaamheidsniveaus van de toeleveranciers worden ingeschat en informatie tussen partners in het maritieme netwerk worden gedeeld. BlueScan is in november 2017 officieel gelanceerd.

Leden van GSES BlueScan:
Boskalis, Heerema, Royal IHC, Pon Power, Theunissen Technical en 80/20 Procurement