Boei meet wind- en zeecondities op toekomstige windparklocatie

Op 11 juni 2015 heeft Fugro een meetboei in het windgebied Borssele te water gelaten. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meet Fugro met deze boei wind- en zeecondities op de toekomstige windparklocaties.

De windsnelheid wordt gemeten met laserstralen vanuit de boei. Ontwikkelaars van windparken gebruiken de gegevens om zo nauwkeurig mogelijk de verwachte opbrengsten van de in het windgebied Borssele geplande windparken te kunnen berekenen. Daarnaast verzamelt de boei informatie over golfhoogtes en zeestromingen.

Resultaten van de metingen worden maandelijks beschikbaar gesteld via offshorewind.rvo.nl.

Tender Wind op zee
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken stelt RVO.nl informatie over de bodem-, wind- en watercondities van de windparklocaties beschikbaar aan commerciële partijen. Zij kunnen deze informatie gebruiken als input voor hun inschrijving voor de SDE+ tender Wind op zee. De eerste tender in Borssele start in december 2015, de tender voor kavel III en IV in 2016.

Meer… RVO 

Related news

List of related news articles