Bruggen worden niet bediend en sluizen zijn gestremd

Deze bruggen worden vanwege de storm niet bediend:

 • Merwedekanaal benoorden de Lek, alle bruggen
 • Alle bruggen provincie Flevoland (beheerd door provincie Flevoland)
 • Wilhelminakanaal, brug over sluis I
 • Markkanaal, Vrachelsebrug/Markbrug
 • Amertak, Amertakbrug
 • Boven-Merwede, Merwedebrug Gorinchem
 • Beneden-Merwede, Merwedebrug Papendrecht
 • Noord, Alblasserdamsebrug
 • Deltageul/Haringvliet, bruggen Goereesesluis
 • Prinses Margrietkanaal, bruggen Uitwellingerga, Oudeschouw en Schuilenburg
 • Zwarte Water, alle bruggen
 • Bruggen Noordwest Overijssel (beheerd door provincie Overijssel)
 • Meppelerdiep, Meppelerdiepbrug Zwartsluis
 • Reitdiep, alle bruggen (beheerd door provincie Groningen)
 • Afgedamde Maas, brug over Wilhelminasluis Andel
 • Aduarderdiep, alle bruggen (beheerd door provincie Groningen)
 • Winschoterdiep, alle bruggen (beheerd door provincie Groningen)
 • Haven Harlingen, alle bruggen (beheerd door gemeente Harlingen)
 • Alle bruggen in beheer provincie Fryslan

Dze sluizen zijn gestremd:

 • Eemskanaal, kleine zeesluis Farmsum
 • IJsselmeer/Waddenzee, Lorentzsluizen
 • Robbengatsluis (beheerd door provincie Groningen)
 • Urkervaart, Urkersluis (beheerd door provincie Flevoland)
 • Lemstervaart, Friesesluis lemmer (beheerd door provincie Flevoland)
 • Zwolsevaart, Voorstersluis (beheerd door provincie Flevoland)
 • Roompot, Roompotsluis
 • Grevelingen, Grevelingensluis