Buffergebieden rond het Kluizendok in North Sea Port verhogen leefbaarheid

Op zondag 10 oktober werden in de Gentse Kanaalzone de grootste koppelingsgebieden rond het Kluizendok in Gent en Evergem ingehuldigd. Deze gebieden vormen een buffer tussen de havenactiviteiten en de woonkernen langs het Kanaal Gent-Terneuzen in North Sea Port.

De twee koppelingsgebieden rondom het Kluizendok (Doornzele-Noord en Rieme-Zuid) zijn samen goed voor 243 hectare bos, natuur en landbouwgebied, verbonden via fiets- en wandelpaden. Deze gebieden bevorderen de leefbaarheid van Rieme en Doornzele (deelgemeenten van Evergem), op de linkeroever van het Kanaal.

200.000 struiken en bomen
De ruim 110.000 aangeplante struiken en bomen van de eerste aanplantingswerken werden de voorbije jaren aangevuld met nog eens 71.900 stuks, goed voor in totaal 39 ha bijkomend bos en beplanting langs wegen.

De ingerichte koppelingsgebieden zijn het resultaat van vele jaren overleg met omwonenden en financierende partners, het opmaken en bijstellen van plannen, grondverwerving, aanleg van paden en vlot berijdbare fietspaden, aanplanten van ontelbare stuks bosgoed en hoogstammige bomen en ook wel vechten tegen de droogte om het plantgoed een kans te geven.

Fietsen en wandelen
De verschillende fiets- en wandelverbindingen door de koppelingsgebieden verhogen de leefbaarheid in Doornzele en Rieme. Zo is er in totaal 5 km fietspaden aangelegd voor een vlot en veilig fietsverkeer tussen de woonkernen en het Kluizendok. Ook wandelaars kunnen via verschillende paden (7,6 km) op verkenning in beide gebieden.

“De koppelingsgebieden rond het Kluizendok in Gent en Evergem waren een werk van lange adem, maar het resultaat mag meer dan gezien zijn. In eerste instantie krikken ze de leefbaarheid van de inwoners van Rieme en Doornzele stevig op met groene buffers. Maar met een oppervlakte 243 hectare wordt het gebied ook een ware trekpleister voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Schapen grazen
In de ecologische zones mag de natuur haar vrije gang gaan en daar waar het maaibeheer een paar jaar geleden nog uitsluitend machinaal gebeurde, gebeurt dit nu mee door schapen. Dit betekent dat van de lente tot de herfst schapen de oeverzones begrazen. Om de fauna en flora van het gebied ongestoord te laten ontwikkelen, is in sommige van deze zones geen recreatie toegestaan.

Langs de noordzijde van de Avrijevaart zijn een aantal zones ingericht als ecologische zone. De oevers zijn er afgeschuind en in de waterloop zijn een aantal ondiepere zones gecreëerd. Hierdoor ontstaat een bredere oeverstrook met een grote diversiteit aan waterplanten, oeverplanten, rietzones met tal van broedplaatsen voor vogels, paaiplaatsen voor vissen en een grote verscheidenheid aan biotopen voor andere fauna.

Gemeenschappelijke financiering
De inrichtingswerken – goed voor 3,7 miljoen euro – kwamen er dankzij de financiering door verschillende partners: de Vlaamse overheid (1.470.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (670.000 euro), North Sea Port (660.000 euro), de gemeente Evergem (169.000 euro) en de stad Gent (717.000 euro).

16 groene buffers tussen woonkernen en haven
In de Gentse kanaalzone in North Sea Port richt de Vlaamse Landmaatschappij 16 groene koppelingsgebieden in. Die verbinden de lokale dorpskernen met de haven. Naast groene buffers zijn koppelingsgebieden ook zones waar bewoners, werknemers en bezoekers kunnen ontspannen en op een veilige manier van en naar het werk fietsen. De Vlaamse Landmaatschappij richt de koppelingsgebieden in, het beheer achteraf gebeurt door Project Gentse Kanaalzone.