CBRB en Hogeschool Inholland tekenen intentieverklaring opleiding bevrachters

Tijdens een bijeenkomst bij Hogeschool Inholland in Rotterdam is tussen het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en ‘Inholland’ een intentieverklaring getekend. De verklaring houdt in dat partijen gezamenlijk een opleiding voor binnenvaartbevrachter in de markt zullen zetten. In de bevrachtingswereld is er behoefte aan behoud en verdieping van kennis. De regelgeving op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen is sterk toegenomen. Alleen al de eventuele aansprakelijkheid als er met een transport iets mis gaat moet niet onderschat worden.
Het curriculum zal onderdelen zoals: logistiek voor de binnenvaart, bedrijfseconomie, wet en regelgeving, bevrachting en laden en lossen omvatten. De opleiding wordt ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.

Lees meer…CBRB