Den Helder maakt ruimte voor Offshore

Opdracht verlenging Visserijkade verstrekt aan Ballast Nedam

Op de Ewea beurs in Kopenhagen heeft havenwethouder Kees Visser de opdracht voor de verlenging van de Visserijkade in de Helderse haven gegund aan Ballast Nedam. Reden voor een feestelijk moment in het Holland Paviljoen. Wethouder Visser en de heer Folkerts, directeur van Ballast Nedam zijn blij met het nieuws dat snel kan worden gestart met het maken van ruimte voor de offshore sector.

De ontwikkeling van de Visserijkade biedt ruimte aan offshorebedrijven die zich graag in Den Helder willen vestigen. Als de kade is gerealiseerd kan in de nabije toekomst aan de vraag van de offshore sector om schepen langs de kade af te meren worden voldaan. Wethouder Kees Visser “Met het verstrekken van deze opdracht kunnen we starten met de inrichting van een zogenaamde Multipurposekade. Hier kunnen we zowel de visserijsector en de offshore sector blijvend faciliteren.” De haven is voor Den Helder en de regio de motor achter de economische ontwikkeling. “De komende jaren zetten we als gemeente fors in op de ontwikkeling van de haven. Daar ligt voor de regio de kans op economische groei. Dat merken we ook uit gesprekken met marktpartijen. Bedrijven in de offshore sector zien de haven van Den Helder graag als thuisbasis. Dit levert de komende jaren honderden banen.” Aldus wethouder Visser.

Offshorebedrijven zijn geïnteresseerd om zich in de Kop van Noord-Holland te vestigen. Sterk punt van de haven is de gunstige geografische ligging. Den Helder heeft een gunstig tij en in de haven vindt een snelle afhandeling plaats van de logistieke bevoorrading. Naast de ontwikkeling van de Visserijkade wordt ook op andere manieren ruimte gezocht en gemaakt. Samen met Defensie wordt gekeken naar mogelijkheden van civiel medegebruik van defensieterreinen en er worden nieuwe, havengebonden bedrijventerreinen ontwikkeld. Dit alles zet de economische motor van Den Helder in volle gang.

Meer… Ballast Nedam