Derde contract voor Western Basin Main Works Dredging in de haven van Gladstone, Australië, gegund aan JV Van Oord – DEME

Van Oord Australia Pty Ltd en Dredging International (Australia) Pty Ltd (DEME Groep) hebben een derde contract binnengehaald voor de Western Basin Main Works Dredging in de haven van Gladstone. Dit contract, dat op 15 juli 2011 werd ondertekend met Gladstone Ports Corporation, vertegenwoordigt een waarde van EUR 90 miljoen (AUD 120 miljoen) en omvat werkzaamheden in Parcel 7 van de Western Basin Development. De totale waarde van de drie contracten samen die Gladstone Ports Corporation nu heeft getekend met de joint venture voor deze Western Basin Development, bedraagt ruim EUR 695 miljoen (AUD 925 miljoen).

Het contract omvat baggerwerkzaamheden in Parcel 7 voor de Wiggins Island Coal Terminal, die deel uitmaakt van de Western Basin Main Works Dredging in de haven van Gladstone. In totaal wordt voor Parcel 7 ongeveer 2,9 miljoen m3 materiaal gebaggerd voor de aanleg van een steenkoolterminal, bestaande uit de aanlegplaats zelf en het verlengstuk ervan, een toegangskanaal en een zwaaikom. De Wiggins Island Coal Terminal, waarvan de bouw miljarden dollars zal kosten, moet de haven van Gladstone jaarlijks 80 miljoen ton extra kolenexportcapaciteit opleveren als de terminal eenmaal volledig in bedrijf is. De WICET(Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd) is in handen van en wordt ontwikkeld door bestaande en potentiële steenkoolexporteurs in Queensland.

De werkzaamheden in het kader van de drie opdrachten die JV Van Oord Australia Pty Ltd en Dredging International (Australia) Pty Ltd nu hebben gekregen, omvatten het baggeren van diverse vaargeulen, zwaaikommen en omloopkanalen voor de toegang tot verschillende terminals, laad- en loskades en andere losfaciliteiten. In totaal zal er in het kader van de drie contracten meer dan 27 miljoen m3 materiaal worden gebaggerd.

Begin juni is begonnen met het baggeren en in 2014 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Een zware cutterzuiger met drijvende tussenstations, een grote sleephopperzuiger, twee backhoes, een backactor en twee zelfvarende splijtbakken zullen worden gebruikt om deze belangrijke baggeropdracht uit te voeren.

Speciale aandacht zal worden besteed aan het milieu en het omgaan met mogelijke vervuiling in het wingebied. Alle milieu-effecten en uitvoeringsmethoden zijn gecontroleerd en de vergunningen zijn aanwezig.

De uitvoering van het Western Basin Dredging-project zal een toename betekenen van de exportcapaciteit voor kolen en voor de LPG die zal worden geproduceerd in de faciliteiten in Gladstone die nu worden gebouwd. De totale investering van EUR 985 miljoen (AUD 1,3 miljard) voor de 2 ontwikkeling van het Western Basin-gebied zal deze multi-grondstoffenhaven in Queensland een van de grootste havens van Australië maken.

Bron: DEME, 10-08-2011;