DHV’er Johan van Sloten wint ENCI Studieprijs

Johan van Sloten, constructeur bij advies- en ingenieursbureau DHV, heeft de ENCI Studieprijs 2011 gewonnen met zijn ontwerp van een roteerbare betonnen waterkering. Van Sloten won de prijs in de categorie betongerelateerde masteropleidingen (PMSE).

Van Sloten werkt sinds 2005 bij DHV en ontwerpt en toetst (beweegbare) waterkeringen, sluizen, kades en funderingen van natte bouwkundige constructies. Voor zijn opleiding tot Betonconstructeur / Master of Structural Engineering van de Betonvereniging koos hij daarom ook voor een afstudeerproject in de natte waterbouw. “Ik heb hiervoor gezocht naar een project waarin ik mij kan verdiepen in zaken als hogesterktebeton en voorspanning, wat in de waterbouw nog weinig wordt toegepast”, aldus Van Sloten. Zijn conclusie: een beweegbare betonnen waterkering is een goed alternatief voor een stalen constructie; goedkoper én met een kleinere CO2-voetafdruk.

Het jurycommentaar
Een zeer origineel ontwerp is gemaakt voor een beweegbare betonnen waterkering in de rivier de Amstel. Het gaat hierbij om een ontwerp in hogesterktebeton (C90/105) in combinatie met wapening en centrische voorspanning, dat niet alleen qua kosten, maar ook qua duurzaamheid bijzonder hoog scoort. De krachtswerking in de constructie is op intelligente wijze geanalyseerd, op grond waarvan de constructie op een creatieve manier is vormgegeven. Vooral de innovatieve keuze van de betonnen draaischijven is opvallend. Het fraaie ontwerp is perfect uitgevoerd.

De jury voor de ENCI Studieprijs 2011 bestaat uit:

• Prof.dr.ir. Joost Walraven, voorzitter, Hoogleraar Betonconstructies, TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
• Prof.ir. Cees Kleinman, Hoogleraar Constructief Ontwerp (beton), Faculteit Bouwkunde TU Eindhoven
• Prof.dr.ir. Luc Taerwe, Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
• Dr.ir. Cor van der Veen, Faculteit Civiele Techniek, Vakgroep Betonconstructies TU Delft
• Ing. Gerrit Verkerk, Hogeschool Rotterdam Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde
• Dr.ir. Frens Pries, secretaris, directeur Betonvereniging

ENCI studieprijs
Het ENCI Studiefonds verleent jaarlijks studieprijzen, waarmee wordt beoogd belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Betondag in congrescentrum De Doelen in Rotterdam.

Meer… DHV