DNV GL-fusie goedgekeurd door mededingingsautoriteiten

De fusie tussen DNV en GL is nu goedgekeurd. Het nieuwe bedrijf – DNV GL – zal vanaf 12 september operationeel zijn. DNV GL wordt ’s werelds grootste bedrijf voor scheepsclassificatie voor de maritieme industrie, een toonaangevende leverancier van technische expertise op het gebied van risicobeheer voor de olie- en gasindustrie en een leidende expert in wind- en energietransmissie- en distributie. DNV GL staat in de top drie van certificeringsinstituten wereldwijd.

De mededingingsautoriteiten in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, de Europese Unie en China hebben toestemming verleend voor de fusie tussen de twee bedrijven, die beide binnenkort vieren dat ze 150 jaar bestaan. Het nieuwe bedrijf, officieel genaamd DNV GL Group, heeft 17.000 werknemers op 300 werkplekken in meer dan 100 landen en een jaarlijkse omzet van € 2500 miljoen.

“Wij zijn trots op de goedkeuring die we hebben gekregen. Beide bedrijven hebben toonaangevende marktposities, complementaire commerciële posities en goede reputaties in geavanceerde technologie met een hoge mate van kwaliteit en integriteit”, aldus Henrik O. Madsen, Group CEO van DNV GL.

Madsen stelt dat deze eerste fusie van twee classificatiebedrijven de situatie zal veranderen op wereldniveau. “DNV GL zal een bredere waaier aan producten en diensten kunnen leveren met meer diepgaande expertise, opererend vanuit een uitgebreid wereldwijd netwerk. Uiteraard blijft DNV GL fors investeren in technologie, onderzoek en innovatie.”

Onafhankelijke expertise
Het gefuseerde bedrijf verwacht een stijgende vraag naar technologie en risicomanagement doordat de risico’s voor klanten steeds complexer worden. “In de risicogevoelige wereld van vandaag kunnen bedrijven het zich niet meer permitteren om hun risico’s niet goed te beheren. Dat leidt onherroepelijk tot negatieve voorvallen: verlies van mensenlevens, schade aan het milieu met vaak ook grote economische gevolgen, waardoor vertrouwen en geloofwaardigheid van bedrijven in gevaar kunnen komen. Ik ben er van overtuigd dat DNV GL nu beter is uitgerust om bedrijven te helpen hun risico’s en de veiligheid en duurzaamheid van hun activiteiten te verbeteren”, benadrukt Madsen.

Hoewel de meeste bedrijven normen de afgelopen jaren steeds meer naleven en veiligheid en bescherming van het milieu serieuzer nemen, is Madsen ervan overtuigd dat er ruimte is voor verbetering. “De normen verbeteren, maar er is een gebrek aan internationaal beheer. De industrie heeft behoefte aan sterke, onafhankelijke spelers die meer openheid, consistentie en doeltreffendheid nastreven in de diverse industriesectoren en die de ontwikkeling van nieuwe, geschikte maatregelen en normen bevorderen.” Madsen vervolgt: “De rol van DNV GL is actief op te treden en gekwalificeerd advies te geven over technische, operationele, milieu- en risicobeheer kwesties. Ons doel is technische oplossingen te leveren die praktisch zijn en in het belang van onze klanten en andere stakeholders.”

Eén activiteit
De afgelopen zes maanden hebben beide bedrijven zich voorbereid op de integratie zodat DNV GL vanaf morgen als één bedrijf kan werken. Dit betekent dat de voormalige DNV- en GL-klanten vanaf nu profiteren van een bredere dienstverlening, terwijl zij dezelfde aanspreekpunten bij DNV, GL en DNV KEMA houden. Ook blijven alle certificaten en goedkeuringen van DNV, GL en DNV KEMA geldig. De komende maanden zal DNV GL de integratieprocessen versnellen om de consistentie en continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen, zonder onderbrekingen in de bedrijfsvoering van klanten.

Mondiale impact
“Wij willen de expertise en vaardigheden van ons nieuwe bedrijf zo inzetten dat we de industrieën waarin wij werkzaam zijn, écht kunnen verbeteren en aanzetten tot een veiligere, slimmere en groenere toekomst voor onze klanten en voor de maatschappij in zijn geheel”, besluit Henrik O. Madsen.

Meer… DNV