DNV GL, TU Delft en Berenschot maken roadmap energieopslagsystemen

Een samenwerkingsverband van DNV GL, TU Delft en Berenschot heeft van de Topsector Energie de opdracht gekregen om een roadmap te ontwikkelen voor energieopslagsystemen in Nederland. In deze roadmap wordt onder andere aangegeven waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende 15 jaar op zouden moeten richten als het gaat om onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van energieopslag.

Bij een groter wordende rol van duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie kunnen lokale en centrale grootschalige opslagsystemen van belang zijn in het balanceren van de energievraag en -opwekking. Dit heeft consequenties voor de organisatie van de toekomstige elektrische infrastructuur in Nederland. Zowel de rol van centrale, grootschalige energieopslagsystemen als de rol van decentrale, kleinschalige opslagsystemen is onderdeel van de opdracht. Het project richt zich aan de hand van een aantal onderzoeksvragen op de inhoud (welke energieopslagtechnologieën gaan op korte, middel en lange termijn een rol spelen), de omgeving (hoe ziet de sector er nu uit en hoe moet deze zich ontwikkelen) en de economische kansen voor Nederlandse partijen, waarmee de energiesector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

De roadmap wordt op 1 maart 2015 gepresenteerd aan de Topsector Energie. De roadmap is onder andere gebaseerd op specifieke energieopslagexpertise van de partners, desk research (bijvoorbeeld van internationaal gebruikte technologieën), best practices en de internationale positionering van Nederland op het gebied van opslag. Ook worden industrie en gebruikers (bijvoorbeeld DSO’s, TSO’s en Utilities) geconsulteerd als het gaat om trends, kansen en belemmeringen, bijvoorbeeld op 9 december tijdens de CleanTech Business Day en op 20 januari bij WattConnects.

Meer… DNV GL