Droogte zorgt voor aanpassingen waterbeheer

De aanhoudende droogte in Nederland zorgt dat Rijkswaterstaat aan de bak moet. Niet alleen de zorgt de hitte voor problemen met de bruggen, maar ook voor het waterbeheer.

 

Zo is er een tekort aan zoet water rond het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Zeewater stroomt via de sluizen van IJmuiden het Noordzeekanaal in. Het zoute water zakt naar de bodem en vormt een zouttong, die vanaf de sluizen bij IJmuiden reikt tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Onder normale omstandigheden geeft het zoete water voldoende tegendruk, zodat het zoute water niet verder het Amsterdam-Rijnkanaal in stroomt. Omdat er minder zoet water is om tegendruk te geven, moeten er extra maatregelen tegen het zoute water worden genomen.

 

Een bellenscherm ter hoogte van de wijk Zeeburg zorgt ervoor dat er minder zout water van het Noordzeekanaal richting het Amsterdam-Rijnkanaal stroomt. Op de kanaalbodem wordt door een buis met gaatjes lucht geperst, waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat. Met de bellen komt het zoute water omhoog en vermengt zich met het zoete water. Zo kan het makkelijk worden afgevoerd richting zee via het spui- en maalcomplex IJmuiden.

 

Een tweede maatregel betreft een aanpassing van het schutregime van de sluizen in IJmuiden. Hierdoor stroomt er minder zout water binnen. Scheepvaart moet rekening houden met een wachttijd van maximaal 1,5 uur.

 

In een ander geval heeft Waterschap Brabantse Delta Rijkswaterstaat gevraagd om extra water voor doorspoeling van de Mark voor het verbeteren van de huidige waterkwaliteit en het peilbeheer in de polders. Ook wordt zo geprobeerd schades in de landbouw te voorkomen. Aangezien er nog voldoende water beschikbaar is op de Maas en Amer kon Rijkswaterstaat tegemoet komen aan de vraag en werden gisteren de schuiven van de Marksluis bij Oosterhout opengezet.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten