Ecolution gaat Rond de Noordpool in 2016

De expeditie die eigenlijk niet zou mogen kunnen: met een schip om de Noordpool
Vandaag kondigt Joint Venture Earth de expeditie “Om de Noordpool” aan. In de zomer van 2016 vertrekt het duurzame zeilschip Ecolution, om een route te volgen die nooit eerder kon. Maar het is ook de route die we eigenlijk nooit zouden moeten kunnen afleggen; de reis is een roep om actie om ons beschadigde moederschip Aarde te herstellen. De techniek heeft problemen veroorzaakt, de techniek kan ook onze redding zijn. We gaan op zoek hoe we het goed kunnen doen.

Aan boord internationale gasten: opiniemakers, ontdekkingsreizigers, astronauten zoals WNF-ambassadeur André Kuipers, wetenschappers, journalisten en natuurbeschermers.
Expeditieleider en ervaren zeiler Lucas Schröder heeft als uitdaging om de Ecolution tussen het zee ijs en de kusten van Rusland, Alaska, Canada en Noord Europa te navigeren op de meest duurzame wijze: met wind en zon. Het Wereld Natuur Fonds steunt het doel van deze missie. Het is een reis waarmee we willen laten zien dat we iets kunnen doen! We ervaren een adembenemende ongerepte wildernis, stilte en storm, midzomernacht, zee ijs, ontmoeten de laatste lokale Inuit jagers, maar treffen wellicht ook nucleaire ijsbrekers, mijnbouwers en oliemaatschappijen. De expeditie vindt plaats in de geest van poolreizigers als Marc Cornelissen en Philip de Roo die vorig jaar verongelukten tijdens hun belangrijke poolmissie.

Het Arctisch gebied, een van de laatste aaneengesloten wildernissen, beslaat zo’n 20 procent van de aarde en de impact als gevolg van klimaatverandering is er groot. Het smelten van ijs en gletsjers tast het kwetsbare ecosysteem van onze aarde aan en bedreigt diersoorten zoals de ijsbeer, de Groenlandse walvis en vele zeevogels in hun bestaan. Maar het opent ook economische kansen voor kortere transportroutes en het ontginnen van olie, gas en kostbare metalen. Een politieke strijd is aan het ontbranden: de race om de Noordpool is begonnen…

Is het smeltend ijs een vloek of een zegen? Veranderingen in het poolgebied treffen ons allemaal. Het geeft daarmee ook een kijkje in de toekomst van ons gebied. We moeten economische kansen en de ecologische waarden van onze planeet in een duurzaam evenwicht brengen. Deze reis laat zien dit mogelijk is en dat mensen zelf daaraan kunnen bijdragen.

Expeditieleider van de tocht rond de pool is zeezeiler Lucas Schröder. Hij deed eerder mee aan Europese en Wereldkampioenschappen. In 2007 werd hij zevende tijdens de Transat 650, waarbij hij “singlehanded” de Atlantische oceaan overstak, de beste Nederlandse prestatie ooit.

De Ecolution, is het vlaggenschip van Stichting WadDuurzaam. De Ecolution is gebouwd door voormalig hoogleraar duurzame technologie en astronaut Wubbo Ockels. Het schip is zoveel mogelijk zelfvoorzienend en dient als inspiratiebron en metafoor voor duurzaam gebruik van ons moederschip Aarde.
De Stichting WadDuurzaam heeft zich als doel gesteld initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie te faciliteren door ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden te koppelen. Zij wil hier vooral jongeren bij betrekken door het organiseren van workshop, het aanbieden van lesmateriaal etc.
De Stichting wil laten zien dat de gebruikers van de zeeën zich terdege bewustzijn van de kwetsbaarheid ervan en zijn daarom op zoek naar innovatieve ideeën om hun werkterrein op een duurzame manier te laten voortbestaan.

De expeditie “Om de Noordpool” wordt ondernomen door Joint Venture Earth. Joint Venture Earth organiseert samen met ontdekkingsreizigers, astronauten, wetenschappers, expedities om onze planeet opnieuw te ontdekken. Astronauten hebben namelijk onze kwetsbare planeet immers als eersten en enigen als één geheel gezien en komen, zoals in hun aard ligt, in actie om haar veerkracht te herstellen. Joint Venture Earth gaat er vanuit dat we nooit in ons eentje problemen kunnen oplossen, maar dat we alleen gezamenlijk de uitdagingen voor de toekomst kunnen aangaan. Ons bestaan op aarde is eigenlijk al één grote Joint Venture.

Meer… Joint Venture Earth