Eis: 3.000.000 boete en voorwaardelijke stillegging Odfjell

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een boete van 3.000.000 euro geëist tegen Odfjell Terminals Rotterdam B.V. (Hierna: Odfjell), omdat uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf -waar zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen worden – jarenlang handelde in strijd met veiligheids- en vergunningsvoorschriften. Daarnaast deed het bedrijf er niet alles aan om zware ongevallen te voorkomen. De officier eiste dat het bedrijf voor een jaar dicht gaat indien het geen orde op zaken stelt. Dit om de maatschappij te beschermen tegen Odfjell.

Veiligheidscultuur onvoldoende
Bij het bedrijf in de Botlek staan 288 tanks voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het totale volume van de tanks voor de opslag van meest brandgevaarlijke en giftige stoffen bedraagt ruim 1,2 miljoen kubieke meter. Een klein verzuim kan grote gevolgen hebben. De slechte veiligheidscultuur bij Odfjell blijkt volgens het OM uit een groot aantal voorvallen. In oktober 2011 liet Odfjell medewerkers en ingehuurde specialisten metingen verrichten om een vermoedelijke benzeenlekkage te constateren, terwijl zij onvoldoende beschermd waren. Benzeen kan via contact met de huid of inademing kankerverwekkend zijn. Het is je plicht als werkgever om voor de veiligheid van werknemers te zorgen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het onderhoud van de tanks niet conform vereisten plaatsvond. In het voorjaar van 2012 konden brandblusmiddelen niet dan wel niet goed gebruikt worden. Dit leidde in juli 2012 tot de ‘shutdown’ van Odjell.

In augustus 2011 werd bij het lossen van een schip met de gevaarlijke stof butaan, de dampspanning niet gecontroleerd, terwijl dit wel zou moeten. De butaan bleek van een andere samenstelling dan verwacht, waardoor in een tank bij Odfjell een explosiegevaarlijke situatie ontstond. Vervolgens werd er niet adequaat gereageerd op lekalarmen. Er zijn vermoedelijk tonnen butaan weggelekt, waardoor er een gevaar voor de omgeving ontstond. Toen de explosieve situatie werd ontdekt werd het bevoegd gezag niet op de hoogte gesteld: “Onbegrijpelijk”, zei de officier van justitie op zitting: “Het gaat om licht ontvlambare stoffen, in een omgeving die vol staat met brandgevaarlijke stoffen.”

Dit was niet het enige ongewone voorval dat niet of niet tijdig door Odfjell werd gemeld aan het bevoegd gezag. Er vonden tussen 2000 en 2013 nog circa 10 ongewone voorvallen plaats, die direct aan het bevoegd gezag hadden moeten worden gemeld. Deze meldingen stellen het bevoegd gezag in staat om maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Ook recent gebeurde er nog een voorval dat laat zien dat de veiligheidscultuur nog niet voldoende is. In maart 2013 reden er treinwagons met daarin resten benzine, weg bij Odfjell, terwijl ze niet goed afgesloten waren. Zoiets hoort niet te gebeuren.

‘Onmaatschappelijk’
De officier van justitie noemde de manier waarop Odfjell de afgelopen jaren zaken heeft gedaan ‘onmaatschappelijk.’ “Dit omdat Odfjell geld verdienen boven het milieu en de veiligheid van werknemers en omwonenden stelde, terwijl veiligheid altijd op de eerste plaats moet staan bij een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.”

Sinds de start van het bedrijf heeft Odfjell in totaal bijna 400.000 euro aan boetes betaald. Telkens beloofde het bedrijf beterschap. Odfjell stond maandag inmiddels voor de zevende maal voor de rechtbank. Dat is waarom de officier van justitie een boete van 3.000.000 euro passend vindt. De officier eiste ook een jaar voorwaardelijke stillegging van het bedrijf. Het OM vraagt daarbij dat het direct ingaat, ook al gaat de verdediging van Odfjell in hoger beroep. Wanneer het bedrijf nu nog geen orde op zaken stelt, gaat het voor een jaar dicht als het aan het OM ligt.

Meer… OM