Ernstige zorgen over dramatische vertragingen ECT

BinnenvaartECT

LINC maakt zich ernstig zorgen over de huidige gang van zaken op zowel de ECT-Delta- als Euromax-terminal.

Al sinds enkele maanden worden de binnenvaartoperators geconfronteerd met een zeer onbetrouwbare afhandeling. Vertragingen van meer dan 48 uur waren tot voor kort geen uitzondering. Eerdere berichten van ECT suggereerden dat de situatie rond begin juli weer min of meer genormaliseerd zou moeten zijn. In werkelijkheid blijkt de situatie echter alleen maar dramatisch verslechterd: er worden momenteel vertragingen van meer dan vijf dagen gerapporteerd.

De binnenvaartoperators worden daardoor gedwongen tot zeer hoge kosten voor onder andere de inhuur van extra schepen en voor het elders lossen van containers die vervolgens omgereden moeten worden. De kosten voor dit laatste zijn bovendien extra hoog omdat de containers niet via de interne baan omgereden kunnen worden en noodgedwongen via de openbare weg moeten.

Volgens ECT wordt de huidige extreme vertraging vooral veroorzaakt door het feit dat veel deepseaschepen extreem out-of-window zijn, in combinatie met een flink toegenomen volume. Daarnaast is, vanwege de plaatsing van vijf nieuwe kranen, minder kaderuimte beschikbaar.

Hoewel wij begrip hebben voor deze oorzaken, stellen wij tevens vast dat hier weinig nieuws onder de zon is: Er is altijd een aanzienlijk deel van de deepseaschepen out-of-window, het volume fluctueert regelmatig, en door onderhoud (of verstoringen) is er regelmatig minder capaciteit beschikbaar. Wat in dit geval de exceptionele vertragingen veroorzaakt, blijft dan ook onduidelijk.

Er zouden diverse maatregelen genomen zijn of worden door ECT om de situatie te verbeteren, maar is geen inzicht in die maatregelen. Zo is niet bekend of alle beschikbare kranen ook bemand (kunnen) worden, in hoeverre de productiviteit verlaagd is en hoe die weer op peil gebracht zal worden. In elk geval zien wij tot op heden nog geen effecten van die maatregelen.

Wij vrezen dan ook dat de huidige situatie voorlopig helaas niet zal verbeteren en dat het tot na de zomer zal kunnen duren voor de situatie weer genormaliseerd zal zijn. Binnenvaartoperators zullen zich in dat geval gedwongen zien om de hoge extra kosten als gevolg van deze congestie, aan hun opdrachtgevers door te belasten.

Meer… CBRB