Externe onderzoekers adviseren focus op eigen kerntaken Rotterdamse musea

  • binnenland

Persbericht namens het Museum Rotterdam en het Maritiem Museum Rotterdam:

Een focus op de eigen kerntaken en samenwerking waar relevant vormen de kern van het beleid dat het Museum Rotterdam en het Maritiem Museum Rotterdam in de komende jaren dienen te voeren. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat beide musea hebben laten uitvoeren ter voorbereiding op hun subsidieaanvraag bij de Gemeente Rotterdam voor de periode 2013 – 2016.

De onafhankelijke onderzoekscommissie heeft een drietal scenario’s onderzocht op museaal inhoudelijke, financiële en organisatorische consequenties. Deze liepen uiteen van een volledige fusie tot één organisatie in één gebouw, tot een meer onafhankelijke koers van elkaar. Uit de studie komt deze laatste variant naar voren als beste optie door een investering in de sterke kanten van de musea en strategische samenwerking. In deze variant is rekening gehouden met de aanwijzing in de uitgangspuntenbrief van het Rotterdamse College van B & W voor het cultuurbeleid 2013 – 2016 waarin meer samenwerking en meer aandacht voor ‘het verhaal van Rotterdam’ wordt verlangd.

Museum Rotterdam en het Maritiem Museum Rotterdam onderschrijven de conclusies van het onderzoeksrapport en hebben ieder de hoofdlijnen voor hun beleid geformuleerd. Hierbij zijn ook het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam en het Havenmuseum betrokken. In deze plannen wordt tevens een bezuiniging op de gemeentelijke subsidie van het Maritiem Museum Rotterdam en het Museum Rotterdam gerealiseerd in de orde van grootte van ca. 12 procent.

Bron: Maritiem Museum

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten