Geluiddempende coating

In schepen en jachten spelen de brandveiligheid en het gewicht van de verwerkte producten een grote rol. Met Silent Running SR 1000 van Merford wordt een grote geluiddemping bereikt zonder dat grote concessies gedaan hoeven te worden op het gebied van gewicht en brandveiligheid.

Bron: Metaalnieuws, 30-11-2010;