Herijkte Havenvisie 2030 vastgesteld

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 28 november de herijkte Havenvisie vastgesteld. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei is de kern van de herijkte Havenvisie. Eerder dit jaar is de herijkte Havenvisie al goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. Nu ook de Rotterdamse gemeenteraad de herijkte Havenvisie heeft vastgesteld, vervangt deze daarmee definitief de Havenvisie 2030 uit het jaar 2011.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: “Na een intensief proces is er een mooi en breed gedragen visie uitgekomen die inzet op verdere uitbouw van de koploperspositie van de haven van Rotterdam op het gebied van energietransitie en logistiek.”

De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven en fungeert als kompas: de ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen. De herijkte Havenvisie is tot stand gekomen in samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het Rijk, Deltalinqs en Provincie Zuid-Holland. De partners zullen de vorderingen volgen via jaarlijkse voortgangsrapportages.

Aanleiding voor herijking

De wereld om ons heen verandert en dat beïnvloedt ook het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Het gaat daarbij onder andere om de energietransitie, de grondstoffentransitie en digitalisering. Dat was de aanleiding om de Havenvisie 2030 te herijken. Deze herijkte versie beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van de huidige inzichten en maakt daarmee de visie uit 2011 toekomstbestendig.

Ambities aangescherpt met accent op vergroten maatschappelijke waarde

Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens. De herijkte Havenvisie neemt de ambitieuze doelstellingen zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het klimaatakkoord (Rotterdam-Moerdijk) één op één over. Daarnaast krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SGDs) voor duurzame economische ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de eerder genoemde vijf partijen het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde.

Lees de herijkte havenvisie