Hernieuwd Natura 2000-ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt hernieuwd ter inzage van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017. In deze periode kan een ieder, in plaats van alleen belanghebbenden, zijn mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met de andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten

Related news

List of related news articles