Investeren in een slimme en duurzame haven

Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied kunnen subsidie krijgen uit een speciaal fonds voor duurzame ontwikkeling: het Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam. 1 April is de tweede tenderperiode van dit fonds gestart. Zeehavens Amsterdam nodigt daarom alle bedrijven in het Noordzeekanaalgebied uit tot het indienen van een project dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het havengebied.

In totaal is in 2010 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten en onderzoeken. In 2009 heeft het fonds in een eerste tender 13 aanvragen binnengekregen waarvan er 6 zijn gehonoreerd met een subsidie. Per 1 april is de tweede tenderperiode van het fonds gestart, deze is open tot 31 mei.

Duurzaam ondernemen
Amsterdam wil in 2020 een van de meest duurzame havens van Europa zijn. Dat is het uitgangspunt van de havenvisie 2008-2020 Slimme Haven. Haven Amsterdam ziet duurzaam ondernemen als belangrijke voorwaarde voor een havengebied dat banen en inkomsten oplevert, zuinig omgaat met de ruimte en het milieu én aantrekkelijk is voor de omgeving.

Haven Amsterdam wil dat samen met het bedrijfsleven in het havengebied realiseren. Daarom is in 2009 de subsidieregeling Duurzaamheid- en Innovatiefonds Haven Amsterdam geïntroduceerd. Zo kunnen bedrijven en Haven Amsterdam samen investeren in een duurzame én innovatieve ontwikkeling van het havengebied.

Het Duurzaamheid- en Innovatiefonds biedt ondernemers een financieel steuntje in de rug. Subsidie is mogelijk voor nieuwe projecten die zijn gericht op betere producten, processen of diensten. De projecten mogen maximaal 2 jaar lopen. Aanvragen kunnen worden gedaan door individuele bedrijven of samenwerkingsverbanden van bedrijven.

Inventief en efficiënt
Havendirecteur Dertje Meijer: ‘Duurzame ontwikkeling betekent: nóg inventiever en efficiënter werken. Daarvoor zijn kennis, creativiteit en goede samenwerking noodzakelijk. Het fonds daagt ondernemers in het Noordzeekanaalgebied uit om innovatieve concepten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor efficiënter ruimtegebruik, ‘minder hinder-technieken’ bij op- en overslag, hergebruik van afvalstoffen en logistieke systemen die het aantal vervoersbewegingen verminderen. Een sprekend voorbeeld van een project van dit fonds is de schone biomassaverbranding van Cargill BV dat begin dit jaar werd gehonoreerd. En natuurlijk de opslag van energie die vrijkomt bij het gebruik van overslagkranen bij Maja Beheer B.V. Ik reken bij deze tender weer op verrassende en vernieuwende inzendingen’’.

Projecten die een bijdrage leveren aan zowel het duurzame als het innovatieve karakter van de havengebieden van het masterplan Noordzeekanaalgebied maken kans op subsidie. Ook voor haalbaarheidstudies voor dergelijke projecten kan subsidie worden aangevraagd. De eerste tender in het najaar van 2009 heeft geen subsidieaanvragen uit Velsen, Beverwijk of Zaanstad opgeleverd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat alle bedrijven uit het gebied aanspraak kunnen maken op de subsidie, dus de hele regio is uitgenodigd om plannen in te dienen.

Bron: Haven Amsterdam, 20-04-2010;