Irritatie over dubbel haventarief

Voor de bruine vloot zijn havengelden in Friese waddenhavens de laatste jaren fors gestegen. De vereniging voor beroepschartervaart maakt bezwaar. Schepen van de bruine vloot die in een haven afmeren moeten doorgaans aankomsttarief, liggeld en toeristenbelasting betalen. Al jaren stijgen deze bedragen. Zo betaalde een gemiddeld schip in de Terschellinger haven in 2009 nog 74 euro per nacht. Vorig jaar was dat bedrag al gestegen tot 105 euro; een stijging van ruim 42 procent.

Meer… Leeuwarder Courant