Jan De Nul Group 2018: duurzaam investeren in de toekomst

Jan De Nul Group realiseerde in 2018 een jaaromzet van 1.708 miljoen euro. De EBITDA bedroeg 277 miljoen of 16,22 procent van de omzet, een prestatie in lijn met het sectorgemiddelde. Jan De Nul Group blijft zich onderscheiden door zijn ultra sterk balansprofiel, met een eigen vermogen van meer dan 2,8 miljard euro en een solvabiliteit van maar liefst 73 procent. De groep steunt bovendien op een aanhoudend sterke liquiditeitspositie met een netto cash overschot van 376 miljoen euro.

Jan De Nul Financial Report 2018 Foto JAn De Nul
Foto, Jan De Nul.

Kerncijfers

  • Stabiele omzet van EUR 1.708 miljoen
  • EBITDA-marge van 16 procent of EBITDA van EUR 277 miljoen in lijn met het sectorgemiddelde
  • Nettowinst van EUR 31 miljoen
  • Bijzonder hoge solvabiliteitsratio van 73 procent dankzij een continue winstreservatie
  • Vrij van netto schuld voor het vijfde jaar op rij
  • Gestegen orderportefeuille ten opzichte van eind 2017 met 27 procent (EUR 3,3 miljard)
  • Aanhoudend Hoog investeringsniveau, in het bijzonder in de sector van de offshore hernieuwbare energie, én met aandacht voor het klimaat

Niet totaal onverwacht was het jaar 2018 een voortzetting van de uitdagende marktomstandigheden van 2017. De internationale baggeractiviteiten worden al enkele jaren op rij aanhoudend geconfronteerd met een krappe markt door een gebrek aan publieke en private investeringen. Bijkomend kende de offshore sector nog steeds geen significante heropleving in de olie- en gasmarkt. Jan De Nul Group zet zich sinds enkele jaren sterk in op de markt van offshore hernieuwbare energie met een verhoogde activiteit als gevolg, zowel binnen als buiten Europa (o.m. Azië). De civiele activiteiten van de groep houden goed stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie met de klassieke infrastructuurmarkt. De milieudivisie blijft, als kleinste activiteitentak van Jan De Nul Group, stabiel.

Jan De Nul blijft investeren in de toekomst

Jan De Nul Group blijft ook in moeilijkere marktomstandigheden verder investeren in zijn toekomst: de totale investeringswaarde van de lopende investeringen in nieuwbouwbaggerschepen eind 2018 bedroeg 400 miljoen euro. In juli 2018 werd het offshore jack-up installatieschip Taillevent aangekocht om onmiddellijk een verhoogde capaciteit te bieden aan de offshore windactiviteiten van de groep. Jan De Nul’s geloof in de toekomst van deze markt wordt verder bevestigd door de bestelling, eerder dit jaar, van de Voltaire, een next generation installatieschip. Dit schip zal opgeleverd worden begin 2022 en zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt.

Orderboek van 3,3 miljard euro

Jan De Nul Group kijkt dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ook in mogelijk blijvende volatiele marktomstandigheden kan de groep het verschil maken. Dit bewijst het stijgend orderboek van 3,3 miljard euro of een stijging van maar liefst 27 procent in vergelijking met eind 2017.

Activiteiten in 2018

Ook in 2018 speelt het gros van de activiteiten van Jan De Nul Group zich af binnen de maritieme bagger- en offshore sector met een omzetgeneratie van 75 procent van de totale omzet van de groep. In 2018 was Jan De Nul Group onder meer actief op grote kustbeschermingsprojecten zoals in het Nederlandse Texel, waar Jan De Nul een duurzame dijk in de vorm van duinen en achterliggend natuurgebied aanlegde om het eiland te beschermen tegen invloeden van de zee.

Ook was Jan De Nul betrokken in de bouw van meerdere offshore windparkprojecten zoals Trianel Windpark, Borkum Riffgrund 2, Race Bank en Kriegers Flak. Na de succesvolle realisatie van volledige windmolenparken op zee door Jan De Nul Group (Nobelwind Offshore Wind Farm in België en Tahkoluoto Offshore Wind Farm in Finland), breidde Jan De Nul zijn portfolio gevoelig uit. Jan De Nul Group werd in 2018 gecontracteerd voor de bouw van het offshore windpark Northwester 2 in België en haalde in 2018 de eerste contracten binnen voor de bouw van windmolenparken buiten Europa: het ontwerp en de installatie van offshore windparken in Changhua en Formosa 1 Fase 2 in Taiwan en ook de installatie van offshore windturbines in de Verenigde Staten.

Het financiële jaar 2018 bevestigt opnieuw het continue belang van de civiele activiteiten binnen Jan De Nul Group door de realisatie van 21 procent van de totale omzet van de groep. In 2018 voerde Jan De Nul een verscheidenheid aan civiele bouw- en onderhoudsprojecten uit o.a. residentiële gebouwen, scholeninfrastructuur, zorginstellingen, wegeninfrastructuur, viaducten, kaaimuren en sluizen. Jan De Nul Group zet ook steeds meer in op de private markt. Bijkomend zet de groep zijn gerichte uitbreiding in de civiele markt van Nederland en Luxemburg voort, in het bijzonder voor complexe infrastructuurwerken
Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, focust zich op milieutechnologische oplossingen. De activiteiten blijven stabiel op 4 procent van de totale omzet. Ter ondersteuning van deze milieuactiviteiten bezit en beheert de groep zes reinigings- en valorisatiecentra in België en Frankrijk. Net zoals in de voorgaande jaren, werkt de milieuafdeling nauw samen met de maritieme en civiele afdeling, en in het bijzonder met de brownfieldontwikkelaar PSR Brownfield Developers.

Hoge Solvabiliteit en netto schuldenvrij

Jan De Nul Group hield in het financiële jaar 2018 zijn hoge solvabiliteitspositie aan met een ratio van 73 procent (75 procent in 2017). Het eigen vermogen steeg van 2.823 miljoen euro in 2017 naar 2.859 miljoen euro in 2018.

Sinds het financieel jaar 2014 is Jan De Nul Group netto schuldenvrij. Dit is vrij opmerkelijk gezien het sterk én noodzakelijk investeringskarakter van de groep. De netto cash positie nam zelfs toe in 2018 tot een niveau van 376 miljoen euro (345 miljoen euro in 2017). Dit solide balansprofiel is een grote troef van Jan De Nul in het kader van toekomstige investeringen in o.a. zijn vloot of bij belangrijke opportuniteiten.

Omzetverdeling geografisch

Jan De Nul Group is sterk aanwezig in Europa. 56 procent van de omzet in 2018 werd gerealiseerd op het Europese continent, een stijging van 10
procent in vergelijking met vorig jaar. Deze toename is hoofdzakelijk te danken aan de groei van Jan De Nul Group’s aandeel op de Europese markt van offshore hernieuwbare energie. Voorts was Jan De Nul Group in 2018 actief in Azië en het Midden-Oosten (19 procent), Amerika (17 procent), Afrika (7 procent) en beperkt actief in Australië (1 procent).

In een wereld van klimaatverandering en een globaal toenemend milieubewustzijn heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen om zijn nieuwste generatie van schepen uit te rusten met een eigen ontwikkeld ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. De schepen uitgerust met deze filters beantwoorden aan de strengste emissievoorschriften van de Europese regelgeving voor de binnenvaart (Stage V) – strenger dan de huidige IMO-regelgeving voor de zeevaart. Jan De Nul Group is de eerste in zijn sector die schepen in de vaart brengt die voldoen aan de strengste Europese emissienormen. Aan de schepen wordt een ULEv-notatie (Ultra-Low Emission vessel) toegekend vanuit het onafhankelijke, en wereldwijd gekende, inspectie- en classificatieorgaan: Bureau Veritas.

Online jaarverslag 2018

Op annualreport.jandenul.com is het volledige activiteiten- en financieel verslag van Jan De Nul Group te zien.