Kennismissie Offshore Windenergie naar Verenigd Koninkrijk

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert in samenwerking met de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk (VK) de kennismissie Offshore Windenergie naar het VK. De missie vindt plaats van 17 tot en met 19 mei 2015.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste markt voor offshore windenergie ter wereld én de ambitie deze koppositie te versterken naar 2020. Om dit te bereiken is een substantiële verlaging van de kosten nodig. Het VK ziet innovatie als een belangrijk middel voor kostenverlaging. Ook zoekt het VK naar manieren om kennis te bundelen van grote Europese energiebedrijven en meer kennis te ontwikkelen bij Britse kennisinstellingen.

Door nu in te zetten op samenwerking met Britse kennisinstellingen, kunnen Nederlandse kennisinstellingen deelnemen aan Britse offshore windenergieprojecten. Hierbij wordt van lokale kennis gebruikgemaakt. De missie heeft géén commercieel karakter, maar is gericht op kennismaking en onderzoekssamenwerking.

Deze missie heeft als doelstelling:
– het verder vergroten van de kennis over en status van offshore windactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk;
– Nederland op de kaart zetten in het VK door Nederlandse kennis en expertise te promoten op het gebied van offshore windenergie;
– met een Nederlandse expertgroep van kennisinstellingen de mogelijkheden verkennen voor onderzoekssamenwerking en hierdoor voor langere tijd actief te worden in Britse offshore   windenergieprojecten;
– leiden tot consortia van Nederlandse en Britse partijen om projecten te realiseren binnen Britse tenders of binnen Horizon 2020.

Meer… Rijksdienst voor Ondernemend Nederland