Kral brandstofverbruikmeetsysteem

In vier jaar tijd naar 5% brandstofbesparing in de binnenvaart. Dat is het streven van het Platform Voortvarend Besparen dat het Ministerie Verkeer
en Waterstaat gestart is. Nu is de binnenvaart al de meest energiezuinige en milieuvriendelijke wijze van vervoer, maar proeven geven aan dat er in de binnenvaart nog meer brandstof bespaard kan worden.

Eén van de manieren waarop het Platform een brandstofbesparing wil bereiken is het stimuleren van het gebruik van brandstofmeters in de binnenvaartbranche. Brandstofmeters zijn een goede ondersteuning bij de bewustwording van brandstofgebruik waardoor besparing bereikt kan worden.

Probleem: brandstofverbruik achteraf pas te bepalen

Bij alle scheepsmotoren valt veel te besparen als er tijdens de vaart te zien is hoeveel het verbruik op dat moment is. Schippers zien direct wat het effect is van bijvoorbeeld (te) dicht langs de oever varen, of een verkeerde hoogte van de sleepnetten. Tot voor kort werd echter pas bij het bunkeren, dus achteraf duidelijk hoeveel er over een bepaald traject verbruikt was. Daarnaast is verbruiksmeting direct aan de motor ronduit lastig vanwege pulsaties, opwarming en een overmatige rondpompcapaciteit.

Onze oplossing: Kral brandstofverbruikmeetsysteem

Wij bieden een compleet en nauwkeurig werkend brandstofverbruikmeetsysteem aan, dat als pakket geleverd wordt. Met een ruime ervaring bij een grote verscheidenheid aan motortypen. Geschikt van jacht tot containerschip.

Bron: Intercontrol Meet- en Regeltechniek B.V. , 26-01-2009;