‘Leergang Oriëntatie Offshore Wind’ tegen personeelstekort

Bedrijven, kennisinstellingen en Provincie Groningen organiseren samen de ‘Leergang Oriëntatie Offshore Wind’. Hierin laten deze partijen zien wat de sector te bieden heeft en wat het tot een interessante en aantrekkelijke branche maakt. De offshore wind sector kampt met een tekort aan goed opgeleid personeel en wil met dit initiatief mensen inspireren om in deze sector te komen werken.

Foto, Dick Hill

10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020

De offshore wind sector biedt enorme innovatieve kansen en levert veel directe werkgelegenheid aan onze regio. De beschikbaarheid van goed personeel is daarvoor noodzakelijk maar dit blijkt een knelpunt te zijn voor veel bedrijven in deze branche. Om te laten zien wat de offshore wind in huis heeft wordt de Leergang offshore wind aangeboden. Deze leergang is bedoeld voor geïnteresseerden van allerlei aard en bestaat uit 10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020. De leergang wordt gratis aangeboden en vindt plaats op verschillende locaties, onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.

Doelgroep

• Studenten mbo, hbo en universiteit;
• Professionals / werknemers;
• Docenten;
• Overige geïnteresseerden.

Opzet van de leergang

• Duur: 10 bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
• Voorlichting 15 of 16 oktober.
• Daarna 1 bijeenkomst per maand, afsluiting in juni 2020.
• Op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
• Combinatie van theorie en praktijk.
• Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
• Kosten voor deelnemers: geen.

Waardering

• Bewijs van deelname, afgegeven door Noorderpoort.
• Studenten kunnen binnen deze leergang punten behalen voor het Energy Academy Programma.

Twee voorlichtingsbijeenkomsten

Voorafgaand aan de start van de leergang worden er twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op 15 oktober bij het Noorderpoort in Delfzijl (Duurswoldlaan 2) en op 16 oktober bij De Energy Academy in Groningen (Nijeborgh 6). Beide voorlichtingsmomenten beginnen om 16:00 uur. Professor offshore windenergie Gerard Schepers van de Hanzehogeschool verzorgt een introductiecollege en er wordt uitgebreide informatie gegeven over de inhoud van de leergang offshore wind. Definitieve opgave voor de leergang kan tijdens of na de voorlichting plaatsvinden.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen naar één van de voorlichtings- bijeenkomsten. Gerard Schepers, professor Windenergie aan de Hanzehogeschool geeft een introductiecollege over Offshore Wind en bezoekers ontvangen uitgebreide informatie over de inhoud van de leergang. Ga voor aanmelden voor Introductie Leergang Offshore Wind naar https://form.jotformeu.com/92622451581355