Loodsen staken in Antwerpen, drie kwart van de schepen ligt stil

Alle loodsen in Antwerpen hebben sinds gisteravond hun werk neergelegd. De vakbonden ACOD en de christelijke ACV voeren actie tegen de hervormingsplannen van de Vlaamse minister Liesbeth Homans van Binnenlands Bestuur. Op dit moment liggen er zo’n 40 schepen stil in de haven van Antwerpen. Ook de binnenvaart ondervindt hinder, er worden 17 sluizen in de Vlaamse wateren geblokkeerd waardoor er tientallen schepen liggen te wachten, voornamelijk bij Gent en op het Albertkanaal.   

Alle loodsen staken”, zegt Jan Van Wesemael, secretaris van de socialistische vakbond ACOD tegen het GVA. “Ook alle diensten die daarbij horen: de mensen die de loodsen aan boord brengen, de seinhuizen, radars. Verder wordt al gestaakt aan de sluizen. Het hele Albertkanaal is gesloten. Iedereen wil meedoen aan deze actie omdat het echt genoeg is.”

Ze staken tegen de afbouw van het ambtenarenstatuut, waarbij na 30 dagen ziekteverlof nog maar 65% van het loon wordt uitbetaald. Daarnaast worden de ontslagmogelijkheden uitgebreid. De vakbonden willen uitgenodigd worden voor een gesprek met de minister waarin zij hun bezwaren kenbaar kunnen maken.